עדכונים

  • הסמינרים יתחדשו עם פתיחת שנת הלימודים בתאריך 26.10.2014.
    שנה טובה ומוצלחת לכולם!

28.10.14

שעה: 12:30

29.10.14

שעה: 10:30

Prof. Shlomo Yizhaki, Hebrew University

The Efficient Exam