עדכונים

6.12.16

שעה: 12:30

Asaf Zussman & Revital Bar, HUJI

Identity and Bias: Insights from Driving Tests

7.12.16

שעה: 14:15

11.12.16

שעה: 16:30

Bogen Lecture, David Laibson, Harvard

Self-control, Paternalism and Freedom