שעות קבלה: יועצים

שם

שעת קבלה

מס’ חדר

טלפון

דואר אלקטרוני

מר בעז זיק - יועץ לתלמידי בוגריום ד’ 12:00-14:00 3210 02-5881163boaz.zik@mail.huji.ac.il

פרופ’ אלכס הרשקוב - יועץ לתלמידי מוסמך בכל המסלולים 

יום ג’ 14:00-15:00 5204 02-5883128

alexg@huji.ac.il