שעות קבלה: סגל מנהלי

שם

שעת קבלה

מס’ חדר

טלפון

דואר אלקטרוני

מרסי קלסון-פישברן - רכזת המחלקה 321402-5883065marciek@savion.huji.ac.il
עידית חן - מזכירת המחלקה 321402-5883134iditch@savion.huji.ac.il
יעל אנטבי - מזכירות מרצים 321202-5881162yaelant@savion.huji.ac.il
דקלה שדלז - מזכירות תלמידים 8:30-15:003215 02-5883066 diklas@savion.huji.ac.il
אפרת רדוץ - מזכירות תלמידים 8:30-15:00 3215 02-5883067 efratr@savion.huji.ac.il