הצעות עבודה

הצעות עבודה שנשלחות למחלקה:

*למחלקה אין קשר לגורם המפרסם ומפרסמת הצעות אלו כשירות לסטודנטים 

כלכלן לרשות לניירות ערך

משרת סטודנט בחטיבת אסטרטגיה וכלכלה ברשות החדשנות

עוזר מחקר - המכון הישראלי לדמוקרטיה

יחידת האכיפה של הממונה על השכר - משרד האוצר

עוזר מחקר - המחלקה לכלכלה

סטודנט/ית יחידת האכיפה באגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר 

כלכלן/ית למשרה בתחום המאקרו ופעילות המשק, באגף מקרו ומדיניות בחטיבת המחקר, בנק ישראל

סטודנט/ית לרשות ההון

כלכלן/ית לחברת סינטק מדיה

עוזר/ת חשב לבית הספר לעבודה סוציאלית

רפרנט/ית לאגף התקציבים של משרד האוצר

סטודנט/ית לביטוח הלאומי

כלכלן/ית - חטיבת הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל

כלכלן/ית - חטיבת המחקר, בנק ישראל

עוזר/ת מחקר במרכז טאוב

חוקר/ת במרכז טאוב

סמנכ"ל מחקר במרכז טאוב

כלכלן/ית לחברת HOT

סטודנט/ית לרשות המיסים

סטודנט/ית למשרד מנכ"לית משרד התחבורה

משרת סטודנט - רשות שוק ההון

אנליסט/ית לחברת סטורנקסט

עוזר מחקר

סטטיסטיקאי למשרד הבריאות

סטודנט לחשב הכללי

סטודנט למשרד האוצר

המכון הישראלי לדמוקרטיה - משרה 2

המכון הישראלי לדמוקרטיה - משרה 1

כלכלן/ית לקבוצת פארטו

עוזר/ת מחקר - המחלקה לכלכלה

סטודנט לכלכלה - מייקרוסופט

סטודנט לסיוע לסטודנטית לקויית ראיה שנה א