פרופ' גור עופר

תמונה
תחום מחקר: כלכלת בריה"מ, כלכלת בריאות
חדר 5206, חברה
02-5865889