יעל אלסטר

יעל אלסטר
תחום מחקר: מיקרו-כלכלה יישומית, שוק הנדל"ן, כלכלה פוליטית