לב דרוקר

לב דרוקר
תחום מחקר: שינוי טכנולוגי וצמיחה כלכלית, תעשיית הון הסיכון