אמריטוס

anonymous

פרופ' דוד לבהרי

תחום מחקר: תיאוריה של צמיחה כלכלית, אי ודאות
חדר 4216, חברה
02-5883119
יעקב (קובי) מצר

פרופ' יעקב (קובי) מצר

תחום מחקר: היסטוריה כלכלית של ארץ ישראל המנדטורית וישראל, הגירה יהודית בין מלחמות העולם, היבטים כלכליים של לאומיות, חברות מתיישבים במבט היסטורי
חדר 4205, חברה
02-5883242