שעות קבלה: יועצים

שם

שעת קבלה

מס’ חדר

טלפון

דואר אלקטרוני

מר נעם בינשטוק - יועץ לתלמידי בוגר יום ד’ 12:00-14:00 3210  02-5883140 noam.binstok@mail.huji.ac.il

 

פרופ' אסטבן קלור-ראש תוכניות המוסמך

 

יום ד' 14:00-15:00  4219  02-5883134

eklor@mail.huji.ac.il