שעות קבלה: סגל מנהלי

שם

שעת קבלה

מס’ חדר

טלפון

דואר אלקטרוני

מרסי קלסון-פישברן - רכזת המחלקה   3214 02-5883065 marciek@savion.huji.ac.il
מוריאל מקסימוב - מזכירת המחלקה   3214 02-5883134

economics@savion.huji.ac.il

יעל אנטבי - מזכירות מרצים   3212 02-5881162 yaelant@savion.huji.ac.il
דקלה שדלז - מזכירות תלמידים  8:30-15:00 3215  02-5883066  diklas@savion.huji.ac.il