תוכנית משותפת בכלכלה ובמנהל עסקים עם התמחות במימון וכלכלה פיננסית

תוכנית משותפת בכלכלה ובמנהל עסקים עם התמחות במימון וכלכלה פיננסית

מסלול ללימודי התמחות במוסמך בחקר הרציונליות

 

מטרת הלימודים

תהליכי קבלת החלטות והסברים רציונליים לתופעות טבע ותופעות חברתיות נחקרים במגוון רחב של כלים בתחומי מחקר רבים.

כלים ומושגים מתמטיים של תורת המשחקים משמשים למשל להבנה בסיסית של תהליכים בכלכלה, אבולוציה ביולוגית וגם בתכנון ובהבנת חקיקה משפטית.

פסיכולוגים חוקרים תהליכי קבלת החלטות רציונליים וכן טעויות בשיפוט, וסטטיסטיקאים חוקרים שיטות לקבלת החלטות על סמך נתונים סטטיסטיים.

מרכז פדרמן  לחקר הרציונליות הוא מרכז בינתחומי שחוקריו באים מן המחלקות: חינוך, פילוסופיה, פסיכולוגיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, הוראת המדעים, סטטיסטיקה, ביולוגיה, סוציולוגיה, קוגניציה ומדע המדינה.

 

תנאי קבלה

מרכז פדרמן לחקר הרציונליות מקבל תלמידים מצטיינים בתכנית ההתמחות. הקבלה מותנית בהרשמה ובקבלה ללימודים מתקדמים במסלול מחקרי באחד מהחוגים באוניברסיטה ובעמידה בתנאי התכנית. המרכז יקלוט תלמידי דוקטורט. כמו כן יתקבלו תלמידים לתואר מוסמך במסלול המחקרי, שבכוונתם להמשיך לדוקטורט.

הרקע הנדרש כולל מתמטיקה ברמה הנדרשת במחלקה לסטטיסטיקה (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ואלגברה ליניארית), רצוי גם רקע בסיסי בסטטיסטיקה והסתברות ובתורת המשחקים. ניתן להשלים חלק מחומר הרקע במהלך הלימודים בהסכמת יועץ התכנית.

עבודת הדוקטורט תבוצע בהדרכת חבר המרכז. במידה ואושרה עבודת דוקטורט שלא בהנחיית חבר מרכז, יהיה אחד מחברי הוועדה המלווה חבר מרכז.

 

תכנית הלימודים

כל תלמיד יידרש לעמוד בכל דרישות החוג בו הוא רשום. כמו-כן, כל תלמיד יידרש ללמוד 15 נ"ז מתכנית הלימודים של מרכז פדרמן לחקר הרציונליות.

 

 

לפרטים נוספים:            מזכירות התכנית: טלפון: 02-6584135.

                                    אתר מרכז פדרמן לחקר הרציונליות: http://www.ratio.huji.ac.il

 

 

תמיכה בתלמידי מחקר

 

המחלקה לכלכלה תתמוך במידת האפשר בתלמידי המחקר שתכניתם תאושר  על-ידי ועדת הקבלה של המחלקה.

התמיכה, באמצעות מילגה, תינתן למשך שנתיים (עם אפשרות הארכה בכפוף לאישור ועדת הדוקטורט של המחלקה והאפשרויות התקציביות). התמיכה מותנית באישור מחדש בכל שנה.  כל תלמיד מחקר שהתקבל יגיש בסוף כל שנה עד לחודש יוני דו"ח התקדמות, אליו יצורף דו"ח התקדמות של המנחה.

פרטים נוספים בנושא התמיכה ניתן לקבל מרכזת המחלקה לכלכלה, טל' 02-5883065.

 

אתר מרכז פדרמן לחקר הרציונאליות