תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים בכלכלה ע"ש בוגן לימודי מוסמך ודוקטורט.

המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית פתחה תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים לתלמידים מצטיינים במיוחד, שהינם בעלי פוטנציאל לעסוק במחקר כלכלי. מטרת התכנית להקנות הכשרה ברמה גבוהה לקראת קריירה מחקרית באקדמיה או מחוצה לה. ההוראה בתכנית תהיה בשפה האנגלית. מספר המקומות בתכנית מוגבל. התכנית מורכבת משתי שנות לימוד לתואר מוסמך ושלוש שנות לימוד לדוקטורט.

במסגרת התכנית יוענקו מלגות שמטרתן לאפשר לתלמידי התכנית להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ולמחקר.

המלגות תינתנה למשך שנתיים בלימודי המוסמך ושלוש שנים בלימודי הדוקטורט. הענקת המלגות מותנית בהישגים בלימודים ובהתקדמות במחקר.

מעבר ללימודי הדוקטורט

בתום שנת הלימודים השנייה בלימודי המוסמך יגיש כל סטודנט לוועדת הדוקטורנטים הצהרת כוונות ראשונית של המחקר בו בכוונתו לעסוק. הוועדה תדון במעבר ללימודי הדוקטורט על בסיס הצהרה זו, על בסיס ההישגים בלימודים וכן על בסיס ההערכה הכללית של מורי המחלקה. ציוני הסף לקבלה לדוקטורט הם ממוצע 85 לתואר, וציון 90 (ממוצע בין שני הקוראים) של העבודה הסמינריונית המחקרית.  התנאי הנדרש לקבלת תואר מוסמך במהלך המסלול הישיר הוא אישור הצעת המחקר על ידי 'הרשות לתלמידי מחקר' . סטודנט שבסופו של דבר לא ימשיך ללימודי דוקטורט ויבקש לקבל תעודת גמר לתואר מוסמך - יוכל לעבור למסלול המחקרי או הלא-מחקרי בתכנית זו (321) ולהשלים את חובות המסלול.