מרכז למידה לסטודנט

שעות הפעילות

 
כחלק מהשירות לסטודנט המחלקה לכלכלה יזמה הקמת מרכז למידה.
במרכז הלמידה, שיפעל בימים ובשעות המפורטים להלן, יעמדו לרשותכם עוזרי הוראה שיוכלו לסייע בתרגול החומר הנלמד בקורסי החובה של המחלקה (למעט קורסי
סטטיסטיקה ומתמטיקה, בהם העזרה תינתן ע"י מתרגלי הקורסים בלבד). 
 
מבוא לכלכלה א’ (מיקרו): מבוא לכלכלה א’ (מיקרו):   תורת המחירים א’:
יום ב' 17:00-18:45 בטבע 3   יום ג' 10:30-12:15 חדר טבע 2     יום ב' 20:45-19:00 חדר 1701
יום ג' 12:30-14:15 בטבע 1   יום ד' 12:30-14:15 טבע 3     יום ג' 12:30-14:15 טבע 2
יום ד' 8:30-10:15 בטבע 3          נ ש מ ח  ל ר א ו ת כ ם !!

(*) ייתכנו שינויים בשעות הפעילות או בחדר. אנא עקבו אחר ההודעות.