צור קשר - אורח

המחלקה לכלכלה

האוניברסיטה העברית
הר הצופים
ירושלים 91905


טלפון מזכירות המחלקה  02-5883065  /  02-5881162
טלפון מזכירות תלמידים  02-5883066/7
פקס: 02-5883244


מיקומנו בקמפוס:
בניין הפקולטה למדעי החברה
גוש 2, חדרים 3212-3215

חדרי מרצים:
גוש 2, קומות 4-5