תוכניות לימודים

המחלקה מציעה לימודים בכל שלבי ההשכלה.

אנא בחרו באחד המסלולים בצד ימין.

מידע למתעניינים

 

המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה מיד לאחר מלחמת השחרור בשנת 1949, כאשר הצטרף לאוניברסיטה פרופסור דן פטינקין ז"ל מאוניברסיטת שיקגו בארה"ב. פרופ' פטינקין הוביל את המחלקה לכלכלה למעמדה היום כמחלקה מובילה בתחום הכלכלה בארץ וכאחת המחלקות החשובות ביותר בעולם. בוגרי המחלקה לדורותיהם השתלבו בעמדות המפתח של השרות הציבורי והפרטי בארץ וכן התפרסמו כחוקרים באוניברסיטאות בארץ ובעולם.
 

מטרת החוג ואפשרויות תעסוקה

מטרת החוג לכלכלה היא להקנות לתלמידים מערכת מושגית, כלי חשיבה וידע אמפירי, שייאפשרו להם להבין ולנתח תופעות כלכליות. תוכנית הלימודים של החוג מכשירה ומסייעת למסיימיה לעבוד ככלכלנים מקצועיים במגזר העסקי ובמוסדות ציבוריים וכן כחוקרים במוסדות מדע ומחקר כגון: משרדי ממשלה בכלל ומשרד האוצר בפרט, בנקים בכלל ובנק ישראל בפרט, תעשיה, חברות לייעוץ כלכלי ועוד.

 

לימודי בוגר

תכנית הלימודים של המחלקה לכלכלה (321)


המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים הינה כיום המחלקה המובילה בתחום הכלכלה בישראל, ואחת המחלקות החשובות ביותר בעולם. בוגרי המחלקה לדורותיהם השתלבו בכל עמדות המפתח של השרות הציבורי והפרטי בארץ וכן התפרסמו כחוקרים בעלי שם באוניברסיטאות בארץ ובעולם. המחלקה לכלכלה מציעה תכניות לימודים לתואר בוגר, מוסמך ודוקטור.

לימודי התואר הראשון (ב"א)

המחלקה לכלכלה מציעה תכנית לימודים יוקרתית לבוגר. מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים מערכת מושגית, כלי חשיבה וידע, שיאפשרו להם להבין ולנתח לעומקן תופעות כלכליות, וזאת בין היתר באמצעות הרחבה והעמקה של לימודי המתמטיקה והסטטיסטיקה. 
בשנה א’ לומדים כל תלמידי החוג לכלכלה במסלול הדו-חוגי. בשנת הלימודים השנייה בוחרים התלמידים, העומדים בתנאי המעבר הדרושים, בין מסלול לימודים חד-חוגי לבין מסלול דו-חוגי. תכניות לימודים משותפות בכלכלה וסטטיסטיקה, כלכלה ומשפטים, כלכלה ומדעי המחשב ובכלכלה ומתמטיקה מפורטות בהמשך.
הלימודים בכל המסלולים מורכבים מלימודי חובה ומלימודי בחירה. תלמידי המסלול הדו-חוגי ילמדו במשך שלוש שנות לימודיהם 60 נ"זתלמידי המסלול החד-חוגי ילמדו במשך שלוש שנות לימודיהם 66 נ"ז. בנוסף, בשני המסלולים על תלמידים ללמוד קורס/ים בהיקף 4 נ"ז מתכנית "אבני פינה" (לא יילקח בחישוב ציון הגמר של כלכלה) וכן קורס אינטרנטי ב"הכרת משאבי הספריה" (ללא נ"ז וללא ציון מספרי).
 

לימודי מוסמך

מסלול מחקרי - תכנית משותפת עם אוניברסיטת ת"א (337)

רשימת הקורסים                                                     
 קובץ מבנה הלימודים בתוכנית המשותפת

 

מסלול לא מחקרי

רשימת הקורסים                                                     
קובץ מבנה הלימודים במסלול הלא מחקרי 
 

תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים בכלכלה

English information                                         
קובץ מבנה הלימודים במסלול הבין-לאומי

 

תוכנית משותפת בכלכלה ומנהל עסקים

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לכלכלה                
רשימת הקורסים הנלמדים בביה"ס למנהל עסקים
קובץ מבנה הלימודים בתוכנית המשותפת לכלכלה ומנהל עסקים

 

תוכנית משותפת בכלכלה ובמנהל עסקים עם התמחות במימון וכלכלה פיננסית

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לכלכלה                
רשימת הקורסים הנלמדים בביה"ס למנהל עסקים
קובץ מבנה הלימודים בתוכנית המשותפת לכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון וכלכלה פיננסית

 

תוכנית משותפת עם מדיניות ציבורית

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לכלכלה                
רשימת הקורסים הנלמדים בביה"ס למדיניות ציבורית
קובץ מבנה הלימודים בתוכנית המשותפת לכלכלה ומדיניות ציבורית

 

תוכנית משותפת בכלכלה וסטטיסטיקה

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לכלכלה               
קובץ מבנה הלימודים בתוכנית המשותפת לכלכלה וסטטיסטיקה

 

מסלול מחקרי עם התמחות בחקר הרציונליות

אתר מרכז פדרמן לחקר הרציונאליות                    
קובץ מבנה הלימודים בתוכנית ההתמחות בחקר הרציונאליות

 

מסלול לא מחקרי עם לימודי התמחות

רשימת קורסים
קובץ מבנה הלימודים במסלול הלא מחקרי עם לימודי התפתחות

 

קישור למידע והרשמה

לימודי דוקטורט

The Bogen International Graduate Program in Economics

The Department of Economics at the Hebrew University is pleased to announce the inauguration of an international graduate program. Applicants to the program are expected to be outstanding students who can conduct research in economics. The program will provide high-level training for students considering a research career in academia or outside of it. 

The program is comprised of two years of course study for an MA and three additional years for the PhD. 

Scholarships will be given in order to allow students to dedicate all of their time to their studies and to research. Scholarships will be given based on academic performance and research progress.

Acceptance to the program is subject to the approval of an admissions committee.

 

Registration will end on June 30, 2016. 

 

Click here for Registration Instructions