לימודי מוסמך

 

מידע למתעניינים

המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה מיד לאחר מלחמת השחרור בשנת 1949, כאשר הצטרף לאוניברסיטה פרופסור דן פטינקין ז"ל מאוניברסיטת שיקגו בארה"ב. פרופ' פטינקין הוביל את המחלקה לכלכלה למעמדה היום כמחלקה מובילה בתחום הכלכלה בארץ וכאחת המחלקות החשובות ביותר בעולם. בוגרי המחלקה לדורותיהם השתלבו בעמדות המפתח של השרות הציבורי והפרטי בארץ וכן התפרסמו כחוקרים באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

מטרת החוג ואפשרויות תעסוקה

מטרת החוג לכלכלה היא להקנות לתלמידים מערכת מושגית, כלי חשיבה וידע אמפירי, שיאפשרו להם להבין ולנתח תופעות כלכליות. תוכנית הלימודים של החוג מכשירה ומסייעת למסיימיה לעבוד ככלכלנים מקצועיים במגזר העסקי ובמוסדות ציבוריים וכן כחוקרים במוסדות מדע ומחקר כגון: משרדי ממשלה בכלל ומשרד האוצר בפרט, בנקים בכלל ובנק ישראל בפרט, תעשיה, חברות לייעוץ כלכלי ועוד.

לימודי מוסמך

ראש התכנית ללימודי מוסמך ויועץ לתואר מוסמך:

פרופ' אסף זוסמן-ראש תוכניות המוסמך asaf.zussman@mail.huji.ac.il

 

 

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה

יודגש כי הדרישות המפורטות להלן הן תנאי מינימום להגשת מועמדות. עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות אוטומטית לקבלה ללימודים. הקבלה לתכנית כפופה לאישור ועדת הקבלה.

רשאים להציג מועמדותם ללימודי תואר שני בכלכלה:

בוגרי תואר ראשון בכלכלה –

 - ציון גמר בכלכלה 85 לפחות. 

- ציון ממוצע 87.5 לפחות בקורסי החובה המתקדמים:

               באוניברסיטה העברית: תורת המחירים א' ו-ב', מקרו כלכלה א', מבוא לאקונומטריקה.

               באוניברסיטת תל-אביב: מיקרו 1, 2, 3  (בעבר א', ב', ג'), מאקרו א' ו-ב', מבוא לאקונומטריקה.

             במוסדות אחרים – הקורסים המקבילים לנ"ל.

במידה וקורסי החובה שנלמדו במוסדות אחרים אינם כוללים את כל הנושאים הנלמדים בקורסי החובה באוניברסיטה העברית או באוניברסיטת תל-אביב, קיימת אפשרות שתידרש השלמת הנושאים החסרים.

- דרישות ידע קודם במתמטיקה: (אותן יש להשלים לפני תחילת לימודי המוסמך)

א. אלגברה ליניארית לכלכלנים;

ב. מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים (באוניברסיטה העברית), או שיטות מתמטיות בכלכלה (באוניברסיטת תל-אביב, ניתן בד"כ בחופשת הקיץ), או קורסים מקבילים במוסדות אחרים.

   

בשני הקורסים הנ"ל נדרש ציון ממוצע 80 לפחות. מי שפטור מאחד מקורסי המתמטיקה על סמך לימודים במוסד אחר, יידרש לציון 80 בקורס הנותר.

התחלת לימודי קורסי מוסמך מחקרי בשנה ג' –תינתן אפשרות לתלמידים מצטיינים ללמוד קורסי מוסמך של המסלול המחקרי בשנה ג' לתואר בוגר, באישור היועץ לתלמידי תואר שני של תכנית המוסמך המחקרית.

 

בוגרי תחומים אחרים –

- ציון גמר לתואר 85 לפחות;

  בוגרי החוגים מתמטיקה, מדעי המחשב ופיסיקה - ציון גמר לתואר 80 לפחות.

- יש לעמוד בדרישות ההשלמה ובדרישות הידע במתמטיקה וסטטיסטיקה, כמפורט להלן:

  נדרש רקע במתמטיקה ובסטטיסטיקה ברמה ובהיקף הנלמדים בתואר ראשון בכלכלה, לרבות הקורסים  אלגברה ליניארית לכלכלנים ומתמטיקה מתקדמת לכלכלנים (באוניברסיטה העברית) או אלגברה ליניארית לכלכלנים ושיטות מתמטיות בכלכלה (באוניברסיטת תל-אביב).

  קבלת מועמדים שחסר להם הרקע המתמטי הנדרש תתאפשר בכפוף להחלטת ועדת הקבלה.

            דרישות השלמה        

            מועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בכלכלה יידרשו ללימודי השלמה. סיום לימודי ההשלמה בציונים המפורטים להלן, הינו תנאי להמשיך ללימודי המוסמך.

            לימודי ההשלמה כוללים את הקורסים שלהלן מתכניות הלימודים לתואר ראשון:

            באוניברסיטה העברית – מחירים א' ו-ב', מקרו כלכלה א', מבוא לאקונומטריקה, אלגברה

            ליניארית לכלכלנים, מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים.

באוניברסיטת תל-אביב – מיקרו 1, 2, 3, מקרו א', מבוא לאקונומטריקה, שיטות מתמטיות בכלכלה.

  הקבלה לתואר שני מותנית בציון ממוצע 87.5 לפחות בקורסים הבאים וציון 80 לפחות בכל

  אחד מהם: מקרו כלכלה א', מבוא לאקונומטריקה, מחירים א' ו-ב' / מיקרו 1,2,3.

כמו כן, נדרש ציון ממוצע 80 לפחות בקורסים: אלגברה ליניארית לכלכלנים ומתמטיקה מתקדמת לכלכלנים. מי שפטור מאחד מקורסי המתמטיקה על סמך לימודים במוסד אחר, יידרש לציון 80 בקורס הנותר.

את קורסי ההשלמה יש ללמוד באחת מבין שתי האוניברסיטאות, ולבצע את הרישום בהתאם.   

תלמידים המתכוונים להירשם ללימודי המוסמך באוניברסיטה העברית, מומלץ כי ילמדו את הקורס מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים.

 משום שהוא מהווה הכנה מתאימה יותר לקורס 'מיקרו כלכלה א' למוסמך מחקרי' הנלמד בירושלים.

 ועדת הקבלה תשקול מתן פטור מלימודי השלמה, לרבות מקורסי המתמטיקה (אלגברה ליניארית ומתמטיקה מתקדמת / שיטות מתמטיות ) לתלמידים בעלי הישגים גבוהים בתחומי הלימוד מתמטיקה, פיסיקה, מדעי המחשב ותחומים דומים.

מסלול עיוני

 

מסלול עיוני

לימודי התואר השני (מ"א)

במסלול העיוני

המחלקה לכלכלה מציעה מגוון רחב של תחומי לימוד: מיקרו כלכלה, תורת המשחקים, מקרו כלכלה, אקונומטריקה, כלכלה פיננסית, כלכלת עבודה, מבנה שווקים, כלכלת חינוך, כלכלה ציבורית, כלכלת סביבה ועוד.

הלימודים לתואר מוסמך בכלכלה מבוססים על ידע במתמטיקה ובסטטיסטיקה, על כן מומלץ לתלמידים המעוניינים להמשיך את לימודיהם למוסמך ולדוקטורט להרחיב ידיעותיהם בתחומים אלה.

הלימודים במסלול זה מיועדים לתלמידים המעוניינים בהעמקת השכלתם הכלכלית ובהרחבתה, זאת על מנת להכשירם לעבודה מקצועית ככלכלנים ברמה גבוהה בסקטור הפרטי והציבורי.

תנאי קבלה למסלול העיוני

הדרישות המפורטות להלן הן תנאי להגשת מועמדות ללימודי המוסמך. עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות קבלה אוטומטית ללימודים. המחלקה דנה בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד, ובהתאם ליכולת הקליטה של החוג.

ללימודי המוסמך בכלכלה יוכלו להגיש מועמדות תלמידים העומדים בדרישות המינימום הבאות:

I. בוגרי המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מחקר אחרות:

1.            ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי הבוגר בכלכלה.

2.            ציון ממוצע של 80 לפחות בתואר בוגר.

3.            ציון ממוצע משוקלל של 85 לפחות בקורסים "תורת המחירים א' וב'", "מקרו כלכלה 

               א'" ו"מבוא לאקונומטריקה".

4.            השלמת הקורסים "אלגברה ליניארית לכלכלנים" ו"מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים"  בציון ממוצע 80 לפחות, או קורסים מקבילים. דרישה זו הינה תנאי קדם לקבלה לתואר מוסמך בכל המסלולים, לכן מומלץ מאוד ללמוד אותם כבר במסגרת לימודי הבוגר, על מנת לא לעכב את תחילת לימודי המוסמך.

 

התחלת לימודי קורסי מוסמך לא-מחקרי בשנה ג' - תלמידים מצטיינים יוכלו להגיש בקשה ליועץ לתלמידי תואר ראשון להשתתפות בקורסי מוסמך (כפי שיפורט להלן), בכפוף לתנאים  הבאים: א) השלמת חובות המתמטיקה לתואר מוסמך (אלגברה ליניארית וחדו"א מתקדם בממוצע 80 לפחות); ב) ממוצע 85 לפחות בקורסים "תורת המחירים א'+ב'", "מקרו-כלכלה א'" ו"מבוא לאקונומטריקה". יש להבהיר כי עמידה בתנאים הנ"ל אינה מקנה זכות אוטומטית להשתתף בקורסי המוסמך, אלא מהווה תנאי להגשת בקשה ליועץ.

קורסי המוסמך אותם ניתן יהיה ללמוד בשנה ג' הם "מיקרו כלכלה למוסמך" או "תיאוריה מקרו-כלכלית א'" או "אקונומטריקה למוסמך א'" או קורסים נוספים מלימודי המוסמך, בהיקף שלא יעלה על 12 נ"ז. קורסים אלה יירשמו כלימודים מאוחסנים לתואר מוסמך ויוכלו להיחשב לצורך מילוי מכסת השעות במוסמך, במידה  ואינם נכללים במכסת שעות הבחירה בתואר בוגר.

II. בוגרי כלכלה ממוסדות אחרים: מועמדים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה המפורטים במדריך לנרשם בנספח 'רשימת מוסדות להשכלה גבוהה בארץ', רשאים להגיש מועמדותם בתנאי שציונם הסופי לתואר בוגר יעבור את סף הקבלה הנדרש בחוג, ובתנאי שיעמדו בדרישות הקבלה של הפקולטה. כל מקרה ייבדק לגופו בהתאם להישגים בקורסי כלכלה, וייתכן שהקבלה תהיה מותנית בלימודי השלמה.

III. בוגרי חוגים אחרים: רשאים להגיש מועמדות ללימודי מוסמך בכלכלה תלמידים, אשר סיימו תואר בוגר בחוג אחר, בתנאי שממוצע ציוניהם בתואר בוגר הוא מעל 80 - לבוגרי החוגים מתמטיקה, מדעי המחשב, ופיסיקה; מעל 85 לבוגרי חוגים אחרים במדעי הטבע; ומעל 90 - לבוגרי שאר התחומים.  קבלתם תיקבע ע"י ועדת קבלה, במקרים מסוימים הקבלה תותנה בלימודי השלמה (עד  שנתיים).

 

לימודי ההשלמה המלאים, הניתנים לתלמידים ללא רקע כלכלי או מתמטי כלשהו,

כוללים את הקורסים הבאים:

חדו"א לכלכנים א'  (57121)

חדו"א לכלכלנים  ב'  (57122)

סטטיסטיקה לכלכלנים א' (57340)

סטטיסטיקה לכלכלנים ב' (57341)

תורת המחירים א'  (57307)

תורת המחירים ב'  (57308)

מקרו כלכלה א'  (57305)

מבוא לאקונומטריקה (57322)

אלגברה ליניארית לכלכלנים (57509/52323)

מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים (57556)

תלמידים שלמדו קורסים בתחומים אלה, עשויים לקבל פטור מקורסי השלמה. ההחלטה על כך תתקבל בעת הדיון בבקשת המועמד.

את לימודי ההשלמה יש לסיים בפרק זמן של שנה אחת (או שנתיים, כאשר מדובר בלימודי השלמה מלאים).

תנאי הקבלה למוסמך הם:

  1. ציון ממוצע של 85 לפחות בקורסים: מחירים א', מחירים ב', מקרו כלכלה א', מבוא לאקונומטריקה.
  2. ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסים: חדו"א א', חדו"א ב', סטטיסטיקה לכלכלנים א' וסטטיסטיקה לכלכלנים ב'.
  3. ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסים: אלגברה ליניארית לכלכלנים, מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים.

 

IV. בוגרי מוסדות מחו"ל: בוגרי כלכלה ממוסד אקדמי בחו"ל, המוכר ע"י האוניברסיטה העברית, יכולים גם הם להגיש מועמדות ללימודי מוסמך בכלכלה. מועמדותם של תלמידי חו"ל תידון רק אם המסמכים שיוגשו יתורגמו לעברית או לאנגלית.  בנוסף, תלמידים שלמדו לימודים אקדמיים קודמים בחו"ל, יידרשו להמציא אישור על סיום רמה ג' בעברית כתנאי לקבלה לפקולטה למדעי החברה.

מספר המתקבלים יהיה מוגבל בהתאם ליכולת הקליטה של המחלקה.

מבנה הלימודים

הלימודים בכל המסלולים נמשכים שנתיים ומבוססים על לימודי חובה ולימודי בחירה.

הלימודים במסלול זה יהיו בהיקף הכולל של 40 נ"ז (כולל עבודה סמינריונית אחת).

 

1.         קורסי חובה

  1. קורסי יסוד:
    1. מיקרו-כלכלה למוסמך (57819), 4 נ"ז;
    2. תיאוריה מקרו- כלכלית א' (57800), 4 נ"ז;
    3. אקונומטריקה  למוסמך א' (57824), 4 נ"ז;

            ב.            עבודה סמינריונית למוסמך, 4 נ"ז.

 

2.         קורסי בחירה

ניתן ללמוד קורסי בחירה בשתי שנות הלימוד למוסמך בהתאם לתנאי הכניסה לקורסים. קורסי הבחירה משלימים את סך הנקודות הנדרש לסיום התואר בהתאם למסלול.

סדנאות: ניתן לבחור סדנה אחת בלבד במהלך התואר לאחר סיום לימוד קורסי החובה. הציון הניתן בסדנאות הינו ציון מילולי ('השתתפות פעילה').

ניתן ללמוד עד 4 נ"ז בקורסי מוסמך מחוץ לחוג, באישור היועץ  לתלמידי מוסמך. בנוסף, בכפוף לאישור יועץ המ"א, ניתן ללמוד קורסי ב"א מהחוגים מתמטיקה, מדעי המחשב וסטטיסטיקה (את רשימת הקורסים הרלוונטיים ניתן לקבל ממזכירות המחלקה או מיועץ המ"א).

  3.      ציונים

       סטודנט רשאי ללמוד עד שני קורסים (ובכל מקרה לא יותר מ-4 נ"ז סה"כ) בהם ניתן ציון מילולי 'השתתפות פעילה'.

  ציון עובר בקורסי החובה והבחירה במוסמך הינו 60.         

הרכב הציון הסופי למוסמך במסלול הלא-מחקרי 

קורסים + עבודה סמינריונית                    100% 

 

        הערה:

        קורסי מוסמך שנלמדו במסגרת לימודים לבוגר או במסגרת לימודי השלמה יקנו לתלמידים פטור לצורך מילוי חובות הקורסים במסלולי הלימוד השונים. קורסים אלו ייחשבו במניין סך נקודות החובה למוסמך רק אם לא נכללו בשקלול הקורסים לבוגר או אם לא נכללו במסגרת חובות שנת ההשלמה.

 רשימת קורסים

תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים בכלכלה ע"ש בוגן

תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים בכלכלה

לימודי התואר השני (מ"א)

תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים בכלכלה ע"ש בוגן (321)

לימודי מוסמך ודוקטורט

 

המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית פתחה תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים לתלמידים מצטיינים במיוחד, שהינם בעלי פוטנציאל לעסוק במחקר כלכלי. מטרת התכנית להקנות הכשרה ברמה גבוהה לקראת קריירה מחקרית באקדמיה או מחוצה לה. ההוראה בתכנית תהיה בשפה האנגלית. מספר המקומות בתכנית מוגבל.

התכנית מורכבת משתי שנות לימוד לתואר מוסמך ושלוש שנות לימוד לדוקטורט.  במסגרת התכנית יוענקו מלגות שמטרתן לאפשר לתלמידי התכנית להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ולמחקר. המלגות תינתנה למשך שנתיים בלימודי המוסמך ושלוש שנים בלימודי הדוקטורט.

הענקת המלגות מותנית בהישגים בלימודים ובהתקדמות במחקר.

 

תנאי הקבלה

יודגש כי הדרישות המפורטות להלן הן תנאי מינימום להגשת מועמדות. עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות אוטומטית לקבלה ללימודים. הקבלה לתכנית כפופה לאישור ועדת הקבלה.

רשאים להציג מועמדותם ללימודים בתכנית זו-

 

בוגרי תואר ראשון בכלכלה מהארץ ומחו"ל:

    -  בעלי ציון גמר בכלכלה המקביל לציון 88 לפחות;

    -  בעלי ציון ממוצע 88 לפחות בקורסי החובה המתקדמים: תורת המחירים א' ו-ב' (57307,

        57308), מקרו כלכלה א' (57305), מבוא לאקונומטריקה (57322), או קורסים מקבילים.

   -   אשר למדו את הקורסים 'אלגברה ליניארית לכלכלנים' (52323) ו'מתמטיקה מתקדמת

        לכלכלנים' (57556), או קורסים מקבילים, וסיימו אותם בממוצע 80 לפחות.

 

הרשמה לתכנית

המועמדים מתבקשים להירשם ללימודי המוסמך באמצעות הרישום המקוון, ובמקביל לשלוח את המסמכים המפורטים להלן למזכירות מוסמך, הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 9190501.

 

המסמכים הדרושים

 - גליון ציונים מקורי של לימודי התואר הראשון;

- אישור זכאות לתואר;

- קורות חיים;

- שני מכתבי המלצה אקדמיים סגורים וחתומים;

- הצהרת כוונות (עד עמוד);

- עותק של העבודה הסמינריונית שהוגשה במסגרת לימודי התואר הראשון, או טיוטה ראשונה של

   העבודה;

- סילבוסים של קורסי חובה (לא נדרש מבוגרי האוניברסיטה העברית);

- מידע רשמי על מיקומו של הסטודנט במוסד בו הוא למד, או על התפלגות הציונים במוסד (לא נדרש מבוגרי האוניברסיטה העברית).

תלמידים מחו"ל מתבקשים להוסיף למסמכים הנ"ל:

    -  תוצאות מבחן GRE;

   -  תוצאות מבחן TOEFL  לתלמידים המגיעים ממדינות שאינן דוברות אנגלית.

 

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

 

מבנה הלימודים

 

1. לימודי המוסמך

 

בשנת הלימודים הראשונה ישתתפו התלמידים בקורסי חובה. בשנה השנייה ישתתפו בקורסי בחירה ויכתבו את העבודה הסמינריונית המחקרית.

תלמידי התכנית ישתתפו במשך כל שנות לימודיהם בתכנית (מוסמך ודוקטורט) בסמינר המחלקתי ובאחת מהסדנאות.

 

היקף הלימודים לתואר השני במסלול זה הוא 48 נ"ז, כמפורט להלן:

קורסי חובה -                                   28-31  נ"ז

קורסי בחירה -                                  13-16  נ"ז

סמינריון למוסמך מחקרי -                      2   נ"ז

סמ' מחלקתי וסדנה - חובת השתתפות    0   נ"ז

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי       4 נ"ז

 

קורסי חובה

    * מיקרו כלכלה א' למוסמך מחקרי                                                 5 נ"ז                    

    * משחקים וכלכלת אינפורמציה (מיקרו ב')                                    4 נ"ז

    * נושאים בתכנון מנגנונים (מיקרו ג')                                              4 נ"ז             

    * תיאוריה מקרו כלכלית א' למוסמך מחקרי                                  4 נ"ז

    * תיאוריה מקרו כלכלית ב' (הניתן בת"א) או קורס חלופי

       שיינתן במחלקה                                                                       2-4 נ"ז                               

   *  אקונומטריקה א' למוסמך מחקרי                                               4 נ"ז

   * אקונומטריקה ב'                                                                   3-4 נ"ז

   * סמינריון למוסמך מחקרי(הציון שיינתן יהיה 'השתתפות פעילה')        2 נ"ז

 

 

קורסי בחירה

קורסים מתוך רשימת קורסי הבחירה המופיעה בשנתון                13-16 נ"ז

 

סדנאות

סמינר מחלקתי  (הציון שיינתן יהיה 'השתתפות פעילה')                                                                   

סדנה אחת נוספת מבין כלכלה יישומית, תיאוריה כלכלית, 

או אחרות במידה ויתקיימו (הציון שיינתן יהיה 'השתתפות פעילה')      0 נ"ז

 

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי                                          4 נ"ז

_____________________________________________________

 סה"כ נ"ז לתואר                                                                       48

מעבר ללימודי הדוקטורט

מעבר ללימודי הדוקטורט

 

בתום שנת הלימודים השנייה בלימודי המוסמך יגיש כל סטודנט לועדת הדוקטורנטים הצהרת כוונות ראשונית של המחקר בו בכוונתו לעסוק. הוועדה תדון במעבר ללימודי הדוקטורט על בסיס הצהרה זו, על בסיס ההישגים בלימודים וכן על בסיס ההערכה הכללית של מורי המחלקה.  ציוני הסף לקבלה לדוקטורט הם ממוצע 85 לתואר, וציון 90 (ממוצע בין שני הקוראים) של העבודה הסמינריונית המחקרית.

התנאי הנדרש לקבלת תואר מוסמך במהלך המסלול הישיר הוא אישור הצעת המחקר על ידי 'הרשות לתלמידי מחקר'.

סטודנט שבסופו של דבר לא ימשיך ללימודי דוקטורט ויבקש לקבל תעודת גמר לתואר מוסמך -  יוכל לעבור למסלול המחקרי או הלא-מחקרי בתכנית זו (321), ולהשלים את חובות המסלול בהתאם:

מבנה הלימודים במסלול המחקרי 321:

 

קורסי חובה                                                                                                       21 נ"ז

קורסי בחירה                                                                                                     19 נ"ז

סמינריון למוסמך מחקרי                                                                                   2 נ"ז

סדנא                                                                                                                  2 נ"ז

עבודת גמר                                                                                                          0 

 

                                                                                                      סה"כ 44 נ"ז

 

 

לתשומת לבכם, לא ניתן לעבור מתכנית זו למסלול המחקרי בתכנית המשותפת עם ת"א (337).

 

לימודי דוקטורט לבעלי תואר מוסמך מחקרי בכלכלה

תלמידים אשר מילאו את כל חובותיהם במסלול המוסמך המחקרי (התכנית המשותפת עם אוניברסיטת ת"א, סמל חוג 337) בציון גמר 85 לפחות ובציון 90 בעבודת הגמר, יוכלו להגיש את מועמדותם ללימודי דוקטורט.

המעוניינים ללמוד לתואר דוקטור בכלכלה צריכים להגיש מועמדותם ברשות לתלמידי מחקר. את טופסי ההרשמה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות לתלמידי מחקר (שכתובתו להלן).

במסגרת לימודי הדוקטורט, בנוסף לעבודת המחקר שתימשך שנתיים לפחות, על התלמיד להשתתף, כתלמיד מן המניין, בלימודי השלמה לדוקטורט שייקבעו ע"י המנחה ויאושרו ע"י הועדה המלווה, בהיקף מינימאלי של  12 נ"ז, וכן בסדנת הדוקטורנטים בכלכלה ובסמינר המחלקתי לכל אורך הלימודים לתואר.

ככלל, מועמדים שלא למדו במסלול המחקרי (התכנית המשותפת עם אוניברסיטת ת"א, סמל חוג 337),  והתקבלו ללימודי דוקטורט על סמך הישגיהם במסלול מחקרי אחר בו למדו, יידרשו ללימודי השלמה נוספים (מעבר ל-12 נ"ז). עמידה בחובות ההשלמה תהווה תנאי להמשך כתיבת המחקר.

פרטים נוספים ניתן לקבל ברשות לתלמידי מחקר.

כתובת האתר  http://www.research-students.huji.ac.il

 

פרטים על מסלול ישיר לדוקטורט  ניתן לקרוא בתיאור מבנה הלימודים של לימודי התכנית המשותפת למוסמך מחקרי עם אוניברסיטת תל-אביב (סמל חוג 337).

 

תמיכה בתלמידי מחקר

המחלקה לכלכלה תתמוך במידת האפשר בתלמידי המחקר שתכניתם תאושר  על-ידי ועדת הקבלה של המחלקה.

התמיכה, באמצעות מילגה, תינתן למשך שנתיים (עם אפשרות הארכה בכפוף לאישור ועדת הדוקטורט של המחלקה והאפשרויות התקציביות). התמיכה מותנית באישור מחדש בכל שנה.  כל תלמיד מחקר שהתקבל יגיש בסוף כל שנה עד לחודש יוני דו"ח התקדמות, אליו יצורף דו"ח התקדמות של המנחה.

פרטים נוספים בנושא התמיכה ניתן לקבל מרכזת המחלקה לכלכלה, טל' 02-5883065.

 

English information   

קובץ מבנה הלימודים במסלול הבין-לאומי

 

מסלול מחקרי - תכנית משותפת עם אוניברסיטת ת"א

כלכלה: תכנית משותפת י-ם ת-א(337)

לימודי מוסמך במסלול מחקרי

תכנית מחקר משותפת

למחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים ולביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב

החל משנה"ל תש"ע לימודי התואר השני במסלול המחקרי בכלכלה הינם במסגרת תכנית המחקר

המשותפת למחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית ולביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל אביב.

מטרת התוכנית היא להקנות לתלמידים מצטיינים ידע מעמיק בתחומי הכלכלה, ולהכשירם לעבודת

מחקר כלכלי. התוכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים לעסוק בעבודה מחקרית במסגרות האקדמיה,

השירות הציבורי והסקטור הפרטי. התואר השני מעניק הכשרה בסיסית לעבודה מחקרית ומהווה

הכנה מצוינת להמשך הלימודים בתוכנית דוקטורט.

שיתוף הפעולה בין האוניברסיטאות הינו בלימודים אך לא בתעודה המוענקת. למסיימי התכנית יוענק

תואר מוסמך מהאוניברסיטה אליה נרשמו ללימודים. במוסד אליו נרשמו ומשתייכים יילמדו את כל

קורסי החובה. יחד עם זאת, את קורסי הבחירה ניתן לבחור משתי האוניברסיטאות. בתכנית קיים

רק מסלול עם עבודת גמר (תיזה).

 

מעבר בין מסלולים: תלמידים שלא יוכלו להשלים את עבודת הגמר וירצו לעבור למסלול הלא מחקרי

בכלכלה, ידרשו לרישום מחדש במנהל תלמידים לצורך רישום למסלול הלא-מחקרי, שאינו נכלל

בתכנית המשותפת. יתכן ויידרשו קורסי בחירה נוספים כדי להשלים את החובות לתואר השני, זאת

בהתאם לדרישות ונוהלי המוסד בו יהיו רשומים.

 

תנאי הקבלה

יודגש כי הדרישות המפורטות להלן הן תנאי מינימום להגשת מועמדות. עמידה בתנאים אלה אינה

מקנה זכות אוטומטית לקבלה ללימודים. הקבלה לתכנית כפופה לאישור ועדת הקבלה.

רשאים להציג מועמדותם ללימודי תואר שני מחקרי בכלכלה:

1 .בוגרי תואר ראשון בכלכלה –

- ציון גמר בכלכלה 5.87 לפחות.

- ציון ממוצע 5.87 לפחות בקורסי החובה המתקדמים:

 באוניברסיטה העברית: תורת המחירים א' ו-ב', מקרו כלכלה א', מבוא לאקונומטריקה.

 באוניברסיטת תל-אביב: מיקרו 1 ,2 ,3( בעבר א', ב', ג'(, מאקרו א' ו-ב', מבוא

 לאקונומטריקה.

במוסדות אחרים – הקורסים המקבילים לנ"ל.

במידה וקורסי החובה שנלמדו במוסדות אחרים אינם כוללים את כל הנושאים הנלמדים

בקורסי החובה באוניברסיטה העברית או באוניברסיטת תל-אביב, קיימת אפשרות שתידרש

השלמת הנושאים החסרים.

- דרישות ידע קודם במתמטיקה: (אותן יש להשלים לפני תחילת לימודי המוסמך)

א. אלגברה ליניארית לכלכלנים;

ב. מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים (באוניברסיטה העברית), או שיטות

 מתמטיות בכלכלה (ניתן בחופשת הקיץ), או קורסים

 מקבילים במוסדות אחרים.

 בשני הקורסים הנ"ל נדרש ציון ממוצע 80 לפחות. מי שפטור מאחד מקורסי

 המתמטיקה על סמך לימודים במוסד אחר, יידרש לציון 80 בקורס הנותר.

2 .בוגרי תחומים אחרים –

- ציון גמר לתואר 85 לפחות;

 בוגרי החוגים מתמטיקה, מדעי המחשב ופיסיקה - ציון גמר לתואר 80 לפחות.

- יש לעמוד בדרישות ההשלמה ובדרישות הידע במתמטיקה וסטטיסטיקה, כמפורט

 להלן:

 נדרש רקע במתמטיקה ובסטטיסטיקה ברמה ובהיקף הנלמדים בתואר ראשון בכלכלה,

 לרבות הקורסים אלגברה ליניארית לכלכלנים ומתמטיקה מתקדמת לכלכלנים

או אלגברה ליניארית לכלכלנים ושיטות מתמטיות בכלכלה (קורס קיץ ניתן באוניברסיטה

העברית).

קבלת מועמדים שחסר להם הרקע המתמטי הנדרש תתאפשר בכפוף להחלטת ועדת הקבלה.

 דרישות השלמה

 מועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בכלכלה יידרשו ללימודי השלמה. סיום לימודי ההשלמה

 בציונים המפורטים להלן, הינו תנאי להמשיך ללימודי המוסמך.

 לימודי ההשלמה כוללים את הקורסים שלהלן מתכניות הלימודים לתואר ראשון:

 באוניברסיטה העברית – מחירים א' ו-ב', מקרו כלכלה א', מבוא לאקונומטריקה, אלגברה

 ליניארית לכלכלנים, מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים.

 באוניברסיטת תל-אביב – מיקרו 1 ,2 ,3 ,מקרו א', מבוא לאקונומטריקה, שיטות מתמטיות

 בכלכלה.

 את קורסי ההשלמה יש ללמוד באחת מבין שתי האוניברסיטאות, ולבצע את הרישום בהתאם.

ועדת הקבלה תשקול מתן פטור מלימודי השלמה, לרבות מקורסי המתמטיקה )אלגברה

ליניארית ומתמטיקה מתקדמת / שיטות מתמטיות ( לתלמידים בעלי הישגים גבוהים

 בתחומי הלימוד מתמטיקה, פיסיקה, מדעי המחשב ותחומים דומים.

מסלול מחקרי עם התמחות בחקר הרציונליות

מסלול מחקרי עם התמחות בחקר הרציונליות

מסלול ללימודי התמחות במוסמך בחקר הרציונליות

 

מטרת הלימודים

תהליכי קבלת החלטות והסברים רציונליים לתופעות טבע ותופעות חברתיות נחקרים במגוון רחב של כלים בתחומי מחקר רבים.

כלים ומושגים מתמטיים של תורת המשחקים משמשים למשל להבנה בסיסית של תהליכים בכלכלה, אבולוציה ביולוגית וגם בתכנון ובהבנת חקיקה משפטית.

פסיכולוגים חוקרים תהליכי קבלת החלטות רציונליים וכן טעויות בשיפוט, וסטטיסטיקאים חוקרים שיטות לקבלת החלטות על סמך נתונים סטטיסטיים.

מרכז פדרמן  לחקר הרציונליות הוא מרכז בינתחומי שחוקריו באים מן המחלקות: חינוך, פילוסופיה, פסיכולוגיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, הוראת המדעים, סטטיסטיקה, ביולוגיה, סוציולוגיה, קוגניציה ומדע המדינה.

 

 

תנאי קבלה

מרכז פדרמן לחקר הרציונליות מקבל תלמידים מצטיינים בתכנית ההתמחות. הקבלה מותנית בהרשמה ובקבלה ללימודים מתקדמים במסלול מחקרי באחד מהחוגים באוניברסיטה ובעמידה בתנאי התכנית. המרכז יקלוט תלמידי דוקטורט. כמו כן יתקבלו תלמידים לתואר מוסמך במסלול המחקרי, שבכוונתם להמשיך לדוקטורט.

הרקע הנדרש כולל מתמטיקה ברמה הנדרשת במחלקה לסטטיסטיקה (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ואלגברה ליניארית), רצוי גם רקע בסיסי בסטטיסטיקה והסתברות ובתורת המשחקים. ניתן להשלים חלק מחומר הרקע במהלך הלימודים בהסכמת יועץ התכנית.

עבודת הדוקטורט תבוצע בהדרכת חבר המרכז. במידה ואושרה עבודת דוקטורט שלא בהנחיית חבר מרכז, יהיה אחד מחברי הוועדה המלווה חבר מרכז.

 

 

תכנית הלימודים

כל תלמיד יידרש לעמוד בכל דרישות החוג בו הוא רשום. כמו-כן, כל תלמיד יידרש ללמוד 15 נ"ז מתכנית הלימודים של מרכז פדרמן לחקר הרציונליות.

 

 

לפרטים נוספים:            מזכירות התכנית: טלפון: 02-6584135.

                                    אתר מרכז פדרמן לחקר הרציונליות: http://www.ratio.huji.ac.il

 

תמיכה בתלמידי מחקר

 

המחלקה לכלכלה תתמוך במידת האפשר בתלמידי המחקר שתכניתם תאושר  על-ידי ועדת הקבלה של המחלקה.

התמיכה, באמצעות מילגה, תינתן למשך שנתיים (עם אפשרות הארכה בכפוף לאישור ועדת הדוקטורט של המחלקה והאפשרויות התקציביות). התמיכה מותנית באישור מחדש בכל שנה.  כל תלמיד מחקר שהתקבל יגיש בסוף כל שנה עד לחודש יוני דו"ח התקדמות, אליו יצורף דו"ח התקדמות של המנחה.

פרטים נוספים בנושא התמיכה ניתן לקבל מרכזת המחלקה לכלכלה, טל' 02-5883065.

 

אתר מרכז פדרמן לחקר הרציונאליות  

תוכנית משותפת בכלכלה ובמנהל עסקים עם התמחות במימון וכלכלה פיננסית

תוכנית משותפת בכלכלה ובמנהל עסקים עם התמחות במימון וכלכלה פיננסית

מסלול ללימודי התמחות במוסמך בחקר הרציונליות

 

מטרת הלימודים

תהליכי קבלת החלטות והסברים רציונליים לתופעות טבע ותופעות חברתיות נחקרים במגוון רחב של כלים בתחומי מחקר רבים.

כלים ומושגים מתמטיים של תורת המשחקים משמשים למשל להבנה בסיסית של תהליכים בכלכלה, אבולוציה ביולוגית וגם בתכנון ובהבנת חקיקה משפטית.

פסיכולוגים חוקרים תהליכי קבלת החלטות רציונליים וכן טעויות בשיפוט, וסטטיסטיקאים חוקרים שיטות לקבלת החלטות על סמך נתונים סטטיסטיים.

מרכז פדרמן  לחקר הרציונליות הוא מרכז בינתחומי שחוקריו באים מן המחלקות: חינוך, פילוסופיה, פסיכולוגיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, הוראת המדעים, סטטיסטיקה, ביולוגיה, סוציולוגיה, קוגניציה ומדע המדינה.

 

תנאי קבלה

מרכז פדרמן לחקר הרציונליות מקבל תלמידים מצטיינים בתכנית ההתמחות. הקבלה מותנית בהרשמה ובקבלה ללימודים מתקדמים במסלול מחקרי באחד מהחוגים באוניברסיטה ובעמידה בתנאי התכנית. המרכז יקלוט תלמידי דוקטורט. כמו כן יתקבלו תלמידים לתואר מוסמך במסלול המחקרי, שבכוונתם להמשיך לדוקטורט.

הרקע הנדרש כולל מתמטיקה ברמה הנדרשת במחלקה לסטטיסטיקה (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ואלגברה ליניארית), רצוי גם רקע בסיסי בסטטיסטיקה והסתברות ובתורת המשחקים. ניתן להשלים חלק מחומר הרקע במהלך הלימודים בהסכמת יועץ התכנית.

עבודת הדוקטורט תבוצע בהדרכת חבר המרכז. במידה ואושרה עבודת דוקטורט שלא בהנחיית חבר מרכז, יהיה אחד מחברי הוועדה המלווה חבר מרכז.

 

תכנית הלימודים

כל תלמיד יידרש לעמוד בכל דרישות החוג בו הוא רשום. כמו-כן, כל תלמיד יידרש ללמוד 15 נ"ז מתכנית הלימודים של מרכז פדרמן לחקר הרציונליות.

 

 

לפרטים נוספים:            מזכירות התכנית: טלפון: 02-6584135.

                                    אתר מרכז פדרמן לחקר הרציונליות: http://www.ratio.huji.ac.il

 

 

תמיכה בתלמידי מחקר

 

המחלקה לכלכלה תתמוך במידת האפשר בתלמידי המחקר שתכניתם תאושר  על-ידי ועדת הקבלה של המחלקה.

התמיכה, באמצעות מילגה, תינתן למשך שנתיים (עם אפשרות הארכה בכפוף לאישור ועדת הדוקטורט של המחלקה והאפשרויות התקציביות). התמיכה מותנית באישור מחדש בכל שנה.  כל תלמיד מחקר שהתקבל יגיש בסוף כל שנה עד לחודש יוני דו"ח התקדמות, אליו יצורף דו"ח התקדמות של המנחה.

פרטים נוספים בנושא התמיכה ניתן לקבל מרכזת המחלקה לכלכלה, טל' 02-5883065.

 

אתר מרכז פדרמן לחקר הרציונאליות