שעות קבלה: יועצים

שם

שעת קבלה

מס’ חדר

טלפון

דואר אלקטרוני

מר בעז זיק - יועץ לתלמידי בוגר יום ד’ 12:00-14:00  3210  02-5881163 boaz.zik@mail.huji.ac.il

ד"ר אלון אייזנברג- ראש תוכנית ה M.A

יום ה' 14:15-15:15  4219  02-5883392

alon.eizenberg@mail.huji.ac.il