המרכז לחקר הרציונאליות

המרכז לחקר הרציונליות הוא מרכז בינתחומי שבמסגרתו נחקרים תהליכי קבלת החלטות והסברים רציונליים לתופעות טבע ותופעות חברתיות.

קישור לאתר המרכז