הצעות עבודה

הצעות עבודה שנשלחות למחלקה:

דרוש סטודנט למשרד הבריאות באגף תכנון, תקצוב ותמחור

למרכז מאקרו לכלכלה מדינית דרוש/ה חוקר/חוקרת בכיר/בכירה במחקר בתחום כלכלי-חברתי

לרשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר דרוש/ה סטודנט/ית

לרשות הממשלתית למים וביוב דרוש/ה סטודנט/ית לחשבות

למינהל הכנסות המדינה שבאגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר דרוש סטודנט

לגוף רפואי מוביל בירושלים דרוש/ה מרכז תהליכים לבקרה ותגמול שכר עובדים באגף כלכלה

משרת כלכלן מחקר באגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.

דרוש/ה עוזר מחקר המתמחה באנליזת נתונים

דרוש/ה עוזר/ת מחקר המחלקה לכלכלה

לאגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר דרוש סטודנט

למשרד כספי את כספי דרושים סטודנטים/יות לחשבונאות/ כלכלה לעבודה מיידית

סטודנט/ית לאגף תכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות

סטודנט/ית ביחידת מטה אסטרטגיה ופרויקטים מיוחדים, בחטיבת הפיקוח על הבנקים

דרוש סטודנט לאגף תכנון תקצוב ותמחור משרד הבריאות

לזרוע המחקר הכלכלי דרוש/ה כלכלן מחקר המתמחה באנליזת נתונים

Data Analyst 

משרת סטודנט.ית בצוות בריאות באגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר