טקס מצטיינים 2017

המחלקה לכלכלה מברכת את תלמידיה המצטיינים!

 

לימודי שנה א' לתואר בוגר:  

בס ישי

מועדי נעם                                                                                       

שפירא איתי                                                                                      

הכט יואב                                                                                             

פרנקל יונתן                                                                                          

נפחא אלחנן                                                                              

כץ דפנה                                                                                                            

ישראלי אור                                                                                          

ג'מאל יצחק                                                              

לימודי שנה ב' לבוגר: 

ורניק מריה                                                                

פלח תומר                                                                                              

וייס עמית                                                                                                  

ג'מאל יעל                                                                                             

בן שלום טל 

שמעוני ברק                                                                                        

 בהונקר שחר                                                                           

                                                                            

לימודי שנה ג' לבוגר:

פוגל אהוד 

מלכה רודי 

גליפת ירדן 

פרוכטר יונתן 

גילאון טל 

משולם דן                             

ווד דניאל 

לויפר נתנאל 

ויסבורד מיכל                                                                                        

 

לימודי שנה א' למוסמך

דומב אוריה                                                                                    

גיאת שירה