פרופ' אסף זוסמן

אסף זוסמן
פרופ'
אסף
זוסמן
תחום מחקר: מיקרו-כלכלה יישומית
חדר 4214, חברה
יועץ תואר המוסמך
02-5883124
asaf.zussman@mail.huji.ac.il