ד"ר אסף פתיר

אסף פתיר
תחום מחקר: מאקרו כלכלה, מדיניות מוניטארית ובנקאות
חדר 4208, חברה
שעות קבלה: ימי רביעי, 12:30-13:30 (בוגר), וחמישי 14:30:15:30 (מוסמך).
02-5883254