טל בן-שלום

תחום מחקר: כלכלה ציבורית, מדיניות פיסקלית, ניתוח כלכלי של המשפט
tal.benshalom1@mail.huji.ac.il