c34649bab7c4492c145895078c3f7a74

בוגרי דוקטורט מהשנים האחרונות

ניר בן אהרון

ד"ר ניר בן אהרון

שנת סיום: 2010
מקום תעסוקה: מנהל תחום מדיניות, מחקר וקשרים בינלאומיים, משרד הכלכלה והתעשייה
גיא בן ישי

ד"ר גיא בן ישי

שנת סיום: 2007
מקום תעסוקה: כלכלן ראשי במשרד היועץ המשפטי לממשלה של מדינת ניו יורק
גיא נבון

ד"ר גיא נבון

שנת סיום: 2010
מקום תעסוקה: מנהל המחלקה הכלכלית, בנק דיסקונט

מעין שגב

תחום מחקר: כלכלת עבודה, כלכלת חינוך.
ori

ד"ר אורי שי

שנת סיום: 2017
מקום תעסוקה: המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת חיפה (מ - 2018)