ד"ר רפאל פרנק

רפאל פרנק
ד"ר
רפאל
פרנק
תחום מחקר: כלכלה פוליטית, צמיחה כלכלית ומאקרו-כלכלה
חדר 4416, (מחלקה לסטטיסטיקה)
02-5883237
raphael.franck@mail.huji.ac.il