דרוש בודק תרגילים ובחינות

דרוש בודק תרגילים ובחינות בקורס "כלכלת הרווחה – מושגי יסוד", בסמסטר ב' בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית.

דרישות קדם: סטודנט שנה ג' ומעלה בכלכלה/מנהל עסקים. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל פרופ' אביעד טור-סיני: aviad.tursinai@mail.huji.ac.il