דרוש סטודנט אגף התקציבים משרד התחבורה

מצ"ב המודעה עבור סטודנט אגף התקציבים משרד התחבורה.

שימו לב כי המועד האחרון להגשת מועמדויות 24/01/2021

יש להגיש מועמדות באמצעות המערכת האלקטרונית של נש"מ.