לאגף כלכלה ותשתיות , במשרד ראש הממשלה, דרוש/ה סטודנט/ית- פרסום מספר 56-2022

סטטוס: פעיל

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 01.08.2022

 

מיקום

ירושלים

 

קישור לפרסום המקורי: https://www.gov.il/he/departments/publications/drushim/job56-2022

 

תיאור התפקיד

סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות.

התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב הידע האקדמי החלקי לשם קידום

הנושאים שבתחום האחריות.

סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע לרבות הפקת

דו"חות בהתאם להנחיית הממונים.

סיוע בגיבוש שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם.

סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.


 

דרישות התפקיד

סטודנט/ית הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה או במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,

לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון נוסף או לתואר שני נוסף,

או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר שלישי המוכר על-די המועצה להשכלה גבוהה.

סטודנט/ית הלומד/ת במכינה קדם אקדמית.

סטודנט/ית הלומד/ת בשנת השלמה לתואר שני, או סטודנט/ית הלומד/ת במוסד

להשכלה גבוהה בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון.


שימת לב - בהתאם להוראת התקשי"ר 11.131:

יש לצרף למערכת המקוונת אישור לימודים אקדמיים עדכני התומך בדרישות הסף, כמפורט לעיל.

 

כישורים ונתונים רצויים נוספים:

•           ידיעת השפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה.

•           ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע.

•           ידע וניסיון עם תכנות אופיס או עם מערכות מידע רלוונטיות אחרות.

•           כושר ארגון, יעילות ועמידה בלחץ עבודה.

•           תודעת שירות ויכולת עבודה בצוות.

היקף המשרה

עד 120 שעות בחודש

פרטים להגשת קורות חיים

אופן הגשת המועמדויות:
יש להעביר קורות חיים  לכתובת מייל enosh@pmo.gov.il   עבור פרסום מספר: 56-2022   (חובה לציין בנדון את מספר הפרסום).

*יש לציין בקורות החיים מס' ת.ז וטלפון נייד.

יש לציין על גבי קורות החיים את יתרת שנות הלימודים ולצרף את אישורי הלימודים התקפים לשנת הלימודים הנוכחית (ניתן להשיגם מהמכללה/ אוניברסיטה בה הנך לומד).

המועד  האחרון להגשת קורות חיים באמצעות המייל  - 01.08.2022

הערות

משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים. תקופה זו כוללת את כל תקופות
ההעסקה במשרת סטודנט/ית בשירות המדינה, (לרבות תקופת העסקה במשרה במשרדי ממשלה אחרים).
העסקתו המרבית של סטודנט/ית תהיה עד 120 שעות בחודש, זאת לפי צרכי המשרד
ותקציבו.

הערות נוספות:

  • תחילת העסקה במהלך חודש ספטמבר.
  • רצוי סטודנט/ית מתחומי הלימודים כלכלה/פכ"מ
  • תחומי העיסוק שיסייע הסטודנט/ית: סיוע בעבודת מטה האגף הנוגעות לתכנון מדיניות, קידום פרויקטים לאומיים ועבודת מטה בתחומי משק וכלכלה, בהם עוסק אגף כלכלה ותשתיות במטה החברתי כלכלי של משרד ראש הממשלה, בכלל זה, קשרים כלכליים בין-לאומיים וכלכלת פיתוח. העיסוק כולל סיוע בעריכת מחקרים בנושאי עבודת האגף, לפי צורך. ריכוז חומר מקצועי לקראת דיונים על פי הנחיות הממונה. ביצוע מעקב ובקרה על פרויקטים, על פי הנחיית הממונה.
  • משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים. תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה במשרת סטודנט/ית בשירות המדינה, (לרבות תקופת העסקה במשרה במשרדי ממשלה אחרים).
  • במשרות סטודנט, העבודה מותרת ומוגבלת עד 120 שעות חודשיות בלבד, כאשר שכר הסטודנט ייקבע בהתאם לשעות עבודתו בפועל.
  • המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
  • קורות חיים ללא ציון  מספר הפרסום  לא יקבלו התייחסות.
  • איוש המשרה בפועל  מותנה בסיום הליך קליטה ובמעבר סיווג ביטחוני כנדרש.
  • המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המשרה או לפרסם אותה מחדש אם לא יימצאו מועמדים מתאימים.
  • איוש המשרה בפועל על ידי המועמד שייבחר בוועדה, מותנה בהשלמת המסמכים הנדרשים על ידי הסטודנט.