מסלול משותף בכלכלה ובמנהל עסקים עם התמחות במימון ובכלכלה פיננסית

לימודי התואר השני (מ"א)

 

    מסלול משותף בכלכלה ובמנהל עסקים עם התמחות במימון ובכלכלה פיננסית  (3431)

 

מסלול לימודים זה פתוח בפני בוגרי כלכלה בעלי הישגים גבוהים במיוחד, אשר התקבלו ללימודי מוסמך במסלול המשותף לכלכלה ולמנהל עסקים. תכנית הלימודים מקנה לתלמידים ידע רחב ומעמיק במימון, הנתמך בבסיס איתן בכלכלה. התכנית מתאימה גם לתלמידים המעוניינים להמשיך בלימודי מחקר בתחום המימון והכלכלה הפיננסית. 

 

בתוכנית קיימים שני מסלולי לימוד: מסלול לא-מחקרי ומסלול מחקרי. הקבלה למסלול המחקרי מותנית באישור ראש התכנית.

 

מסלול לא–מחקרי (עם עבודה סמינריונית)

היקף הלימודים הנדרש בתכנית הוא 48 נ"ז כאשר מתוכם 19-18 נ"ז לימודי חובה במנהל עסקים, ו- 18 נ"ז  לימודי חובה בכלכלה (את פירוט הקורסים ראו בטבלה שבהמשך).  היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים – 22 נ"ז.

לימודי בחירה ישלימו את היקף הלימודים ל–48 נ"ז (כולל עבודה סמינריונית במסגרת סמינר במימון במנהל עסקים).

 

מסלול מחקרי (עם עבודת גמר)

היקף הלימודים הנדרש בתכנית הוא 46 נ"ז כאשר מתוכם 15 נ"ז לימודי חובה במנהל עסקים, ו- 18 נ"ז לימודי חובה בכלכלה (את פירוט הקורסים ראו בטבלה שבהמשך). בנוסף, התלמיד חייב להגיש עבודת גמר באחת משתי המחלקות. היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים – 22 נ"ז.

לימודי בחירה ישלימו את היקף הלימודים ל- 46 נ"ז (לא כולל עבודת הגמר).

לתשומת לבכם, תלמידים שיבחרו להמשיך ללימודי דוקטורט בכלכלה, יחויבו בלימודי השלמה (זאת משום שקורסי החובה הנלמדים במסלול זה שייכים למסלול הלא-מחקרי בכלכלה). בכל מקרה, תלמידים אלה מוזמנים להתייעץ עם יועץ המוסמך או הדוקטורט של המחלקה לכלכלה.

 

 

לימודי השלמה לשני המסלולים  

 

א) שימו לב כי סיום הקורסים  'אלגברה ליניארית לכלכלנים' (57509/52323), ו'מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים' (57556) בציון ממוצע 80 לפחות, מהווה תנאי קדם לקבלה לתואר מוסמך למחלקה לכלכלה, לכן מומלץ מאוד ללמוד אותם כבר במסגרת לימודי הבוגר, על מנת לא לעכב את תחילת לימודי המוסמך.

 

ב) יש ללמוד את שני קורסי ההשלמה המופיעים להלן בשנת הלימודים הראשונה לתואר מוסמך.  קורסים אלה אינם נכללים  במניין הנקודות לתואר, ולפיכך גם הציונים הניתנים בהם אינם נכללים  בשקלול הציונים הסופי בתואר.

 

מס' הקורס

שם הקורס

מס' נ"ז

55904 (או 55803)

מבוא למימון  (או יסודות המימון)

3

55902  (או 55802)

מבוא לחשבונאות

(או יסודות החשבונאות)

4

 

 

 

            לימודי חובה לשני המסלולים

 

לימודי חובה במנהל עסקים

לימודי חובה בכלכלה

שנה א'

שנה א'

מס'

שם הקורס

נ"ז

מס'

שם הקורס

נ"ז

55846

השקעות וניירות ערך  

או ניהול פיננסי (ממומלץ לקחת את שני הקורסים, הקורס השני יוכר כקורס בחירה.)

3

57819

מיקרו כלכלה למוסמך  

4

55710

נושאים בכלכלה פיננסית ב' (יש ללמוד את הקורס במקביל לקורס: 55977) 

2

57800

תיאוריה מקרו-כלכלית א'

4

55977

מערכות פיננסיות מסביב לעולם. 

3

57824

אקונומטריקה למוסמך א'

4

 

 

 

57588

מימון למוסמך

3

שנה ב'

שנה ב'

55907

סמינר בכלכלה פיננסית

3

 

 

 

 

 

סמינר במימון

(לתלמידי המסלול הלא-מחקרי בלבד) מתוך רשימת סמינרים המופיעה בהמשך

3-6

 

 

 

74445

עבודת גמר למוסמך – בכלכלה או במנהל עסקים  (לתלמידי המסלול המחקרי)

 

 

לתשומת לבכם:

- תלמידים מחויבים בתכנית הלימודים המופיעה בשנתון של השנה בה החלו לימודיהם.

- תלמידים ותיקים מתבקשים לוודא עם מזכירות המחלקה בזמן תקופת השינויים של סמסטר א', את עמידתם בחובות הקורסים של התכנית (מאחר וחלק מקורסי החובה לא ניתנו מדי שנה, ולעיתים הוחלפו בקורסים אחרים). 

סמינרים במימון  - ראו פירוט בשנתון האוניברסיטה

 לימודי בחירה לשני המסלולים - ראו את רשימת קורסי הבחירה מהמחלקה לכלכלה ומביה"ס למנהל עסקים בשנתון האוניברסיטה.

 

 

מסלול לא-מחקרי עם לימודי התמחות  

מסלול זה משלב לימודים למוסמך בכלכלה עם לימודי התמחות בלימודים עירוניים או לימודי ניהול תכנון ומדיניות הסביבה. הרשמה למסלול זה נעשית באישור היועץ. היקף הלימודים הנדרש הינו לפי הפירוט הבא: לימודי המסלול הלא-מחקרי בכלכלה בהיקף 40  נ"ז (כולל עבודה סמינריונית אחת), והיקף הנקודות הנדרש בלימודי ההתמחות. לפירוט תנאי הקבלה והדרישות בלימודי ההתמחות - ראה תיאור לימודי ההתמחות, בשנתון הפקולטה.

 

 

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לכלכלה                

רשימת הקורסים הנלמדים בביה"ס למנהל עסקים