משרת כלכלן מחקר באגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.