סטודנט/ית לאגף תכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות

mvdt_stvdntym_lklklh_03-2021