אודות

המחלקה לכלכלה נוסדה בשנת 1949, עם עלייתו ארצה של דן פטינקין משיקגו. קדמה לכך, מאז 1936, הוראת הכלכלה של ארץ ישראל והמזרח התיכון על ידי אלפרד בונה, והוראת הסטטיסטיקה (ובכללה הכלכלית) על ידי רוברטו בקי מראשית שנות הארבעים. 
שלושת אלה הניחו את היסוד להתפתחות המחלקה לכלכלה ולכינון הפקולטה למדעי החברה בשנת 1953.
דן פטינקין קנה לעצמו עד מהרה שם בעולם בספרו: Money, Interest and Prices (1956, 19652),
שהציג סינטזה של תיאורית הכסף והערך והפך לאחד הספרים הקלאסיים בכלכלה. הוא פיתח מחלקה חזקה ומגוונת בתחומי הכלכלה, ממנה יצאו מרבית הכלכלנים האקדמיים במשרדי הממשלה ("נערי פטינקין" בפי הציבור) ובמגזר העסקי, ורבים ממורי הכלכלה באוניברסיטאות האחרות בארץ. פטינקין, יחד עם סיימון קוזנץ וכלכלנים מובילים נוספים, הקימו את המכון למחקר כלכלי בישראל על שם מוריס פאלק, שערך – במשותף עם המחלקה לכלכלה – את מחקרי היסוד על כלכלת ישראל ושעוסק עד היום בחקר אמפירי בשאלות הכלכליות העומדות על הפרק בישראל. בשנת 1991 הוקם המכון לחקר הרציונליות ותיאורית ההחלטות האינטראקטיביות [תורת המשחקים] , שמשמש מוקדי לחוקרי המחלקה (ולמתמטיקאים) שעוסקים בתיאוריה כלכלית בתחום זה.
המחלקה טיפחה, איפא, לאורך השנים מסורת של מחקר הן תיאורטי והן אמפירי, לפי הדרך שהתווה פטינקין. היא זכתה להכרה ממלכתית על ידי הענקת "פרס ישראל" במדעי החברה לדן פטינקין בשנת תש"ל, בכלכלה למנחם יערי בשנת תשמ"ז, ולמיכאל ברונו ולישראל אומן בכלכלה בשנת תשנ"ד. ישראל אומן ומנחם יערי זכו גם בפרס "אמת" בכלכלה ב 2002 וב- 2012 בהתאמה. ב 2005 זכה אומן בפרס נובל בכלכלה. 


מאמר על "החוג לכלכלה באוניברסיטה העברית ימי בראשית – מזוית אישית" נכתב ע"י מיכה מיכאלי שהיה תלמיד במחזור הראשון ולאחר מכן הצטרף לסגל החוג.
"המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בשנות החמישים" נכתב ע"י נחום גרוס, שכתב גם על 
הפרה-הסטוריה של בית הספר למדעי החברה ושל המחלקה לכלכלה ב-  "מדעי החברה באוניברסיטה העברית עד 1948/9, תוכניות והתחלות".
אפרים קליימן "Economists in a New State" (המאמר באנגלית).