הגשת מועמדות לתואר דוקטור בכלכלה

אתר הרשות לתלמידי מחקר: . http://www.research-students.huji.ac.il

  • תאריכי הגשת המועמדות: ניתן להגיש עד 1 ביולי.
  • במהלך סמסטר א' ישנה אפשרות לפנות בכדי להתקבל לסמסטר ב' (פרטים במחליש תאריכים להגשה לבדוק ברשות, לציין יש אפשרות לפנות במהלך סמסטר א' להתקבל לסמ' ב.

 

 

לפרטים נוספים

פרופ' משה שעיו, יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים : Moses.Shayo@mail.huji.ac.il

טלי אביצדק, מזכירת המחלקה לכלכלה לימודי הדוקטורט:

 taliavi@savion.huji.ac.il , טלפון 02-5883067.

אתר הרשות לתלמידי מחקר:   http://www.research-students.huji.ac.il