מידע למתעניינים

 

המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה מיד לאחר מלחמת השחרור בשנת 1949, כאשר הצטרף לאוניברסיטה פרופסור דן פטינקין ז"ל מאוניברסיטת שיקגו בארה"ב. פרופ' פטינקין הוביל את המחלקה לכלכלה למעמדה היום כמחלקה מובילה בתחום הכלכלה בארץ וכאחת המחלקות החשובות ביותר בעולם. בוגרי המחלקה לדורותיהם השתלבו בעמדות המפתח של השרות הציבורי והפרטי בארץ וכן התפרסמו כחוקרים באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

מטרת החוג ואפשרויות תעסוקה

מטרת החוג לכלכלה היא להקנות לתלמידים מערכת מושגית, כלי חשיבה וידע אמפירי, שייאפשרו להם להבין ולנתח תופעות כלכליות. תוכנית הלימודים של החוג מכשירה ומסייעת למסיימיה לעבוד ככלכלנים מקצועיים במגזר העסקי ובמוסדות ציבוריים וכן כחוקרים במוסדות מדע ומחקר כגון: משרדי ממשלה בכלל ומשרד האוצר בפרט, בנקים בכלל ובנק ישראל בפרט, תעשיה, חברות לייעוץ כלכלי ועוד.