מסלול עיוני

 

מסלול עיוני

לימודי התואר השני (מ"א)

במסלול העיוני

המחלקה לכלכלה מציעה מגוון רחב של תחומי לימוד: מיקרו כלכלה, תורת המשחקים, מקרו כלכלה, אקונומטריקה, כלכלה פיננסית, כלכלת עבודה, מבנה שווקים, כלכלת חינוך, כלכלה ציבורית, כלכלת סביבה ועוד.

הלימודים לתואר מוסמך בכלכלה מבוססים על ידע במתמטיקה ובסטטיסטיקה, על כן מומלץ לתלמידים המעוניינים להמשיך את לימודיהם למוסמך ולדוקטורט להרחיב ידיעותיהם בתחומים אלה.

הלימודים במסלול זה מיועדים לתלמידים המעוניינים בהעמקת השכלתם הכלכלית ובהרחבתה, זאת על מנת להכשירם לעבודה מקצועית ככלכלנים ברמה גבוהה בסקטור הפרטי והציבורי.

תנאי קבלה למסלול העיוני

הדרישות המפורטות להלן הן תנאי להגשת מועמדות ללימודי המוסמך. עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות קבלה אוטומטית ללימודים. המחלקה דנה בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד, ובהתאם ליכולת הקליטה של החוג.

ללימודי המוסמך בכלכלה יוכלו להגיש מועמדות תלמידים העומדים בדרישות המינימום הבאות:

I. בוגרי המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מחקר אחרות:

1.            ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי הבוגר בכלכלה.

2.            ציון ממוצע של 80 לפחות בתואר בוגר.

3.            ציון ממוצע משוקלל של 85 לפחות בקורסים "תורת המחירים א' וב'", "מקרו כלכלה 

               א'" ו"מבוא לאקונומטריקה".

4.            השלמת הקורסים "אלגברה ליניארית לכלכלנים" ו"מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים"  בציון ממוצע 80 לפחות, או קורסים מקבילים. דרישה זו הינה תנאי קדם לקבלה לתואר מוסמך בכל המסלולים, לכן מומלץ מאוד ללמוד אותם כבר במסגרת לימודי הבוגר, על מנת לא לעכב את תחילת לימודי המוסמך.

 

התחלת לימודי קורסי מוסמך לא-מחקרי בשנה ג' - תלמידים מצטיינים יוכלו להגיש בקשה ליועץ לתלמידי תואר ראשון להשתתפות בקורסי מוסמך (כפי שיפורט להלן), בכפוף לתנאים  הבאים: א) השלמת חובות המתמטיקה לתואר מוסמך (אלגברה ליניארית וחדו"א מתקדם בממוצע 80 לפחות); ב) ממוצע 85 לפחות בקורסים "תורת המחירים א'+ב'", "מקרו-כלכלה א'" ו"מבוא לאקונומטריקה". יש להבהיר כי עמידה בתנאים הנ"ל אינה מקנה זכות אוטומטית להשתתף בקורסי המוסמך, אלא מהווה תנאי להגשת בקשה ליועץ.

קורסי המוסמך אותם ניתן יהיה ללמוד בשנה ג' הם "מיקרו כלכלה למוסמך" או "תיאוריה מקרו-כלכלית א'" או "אקונומטריקה למוסמך א'" או קורסים נוספים מלימודי המוסמך, בהיקף שלא יעלה על 12 נ"ז. קורסים אלה יירשמו כלימודים מאוחסנים לתואר מוסמך ויוכלו להיחשב לצורך מילוי מכסת השעות במוסמך, במידה  ואינם נכללים במכסת שעות הבחירה בתואר בוגר.

II. בוגרי כלכלה ממוסדות אחרים: מועמדים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה המפורטים במדריך לנרשם בנספח 'רשימת מוסדות להשכלה גבוהה בארץ', רשאים להגיש מועמדותם בתנאי שציונם הסופי לתואר בוגר יעבור את סף הקבלה הנדרש בחוג, ובתנאי שיעמדו בדרישות הקבלה של הפקולטה. כל מקרה ייבדק לגופו בהתאם להישגים בקורסי כלכלה, וייתכן שהקבלה תהיה מותנית בלימודי השלמה.

III. בוגרי חוגים אחרים: רשאים להגיש מועמדות ללימודי מוסמך בכלכלה תלמידים, אשר סיימו תואר בוגר בחוג אחר, בתנאי שממוצע ציוניהם בתואר בוגר הוא מעל 80 - לבוגרי החוגים מתמטיקה, מדעי המחשב, ופיסיקה; מעל 85 לבוגרי חוגים אחרים במדעי הטבע; ומעל 90 - לבוגרי שאר התחומים.  קבלתם תיקבע ע"י ועדת קבלה, במקרים מסוימים הקבלה תותנה בלימודי השלמה (עד  שנתיים).

 

לימודי ההשלמה המלאים, הניתנים לתלמידים ללא רקע כלכלי או מתמטי כלשהו,

כוללים את הקורסים הבאים:

חדו"א לכלכנים א'  (57121)

חדו"א לכלכלנים  ב'  (57122)

סטטיסטיקה לכלכלנים א' (57340)

סטטיסטיקה לכלכלנים ב' (57341)

תורת המחירים א'  (57307)

תורת המחירים ב'  (57308)

מקרו כלכלה א'  (57305)

מבוא לאקונומטריקה (57322)

אלגברה ליניארית לכלכלנים (57509/52323)

מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים (57556)

תלמידים שלמדו קורסים בתחומים אלה, עשויים לקבל פטור מקורסי השלמה. ההחלטה על כך תתקבל בעת הדיון בבקשת המועמד.

את לימודי ההשלמה יש לסיים בפרק זמן של שנה אחת (או שנתיים, כאשר מדובר בלימודי השלמה מלאים).

תנאי הקבלה למוסמך הם:

  1. ציון ממוצע של 85 לפחות בקורסים: מחירים א', מחירים ב', מקרו כלכלה א', מבוא לאקונומטריקה.
  2. ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסים: חדו"א א', חדו"א ב', סטטיסטיקה לכלכלנים א' וסטטיסטיקה לכלכלנים ב'.
  3. ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסים: אלגברה ליניארית לכלכלנים, מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים.

 

IV. בוגרי מוסדות מחו"ל: בוגרי כלכלה ממוסד אקדמי בחו"ל, המוכר ע"י האוניברסיטה העברית, יכולים גם הם להגיש מועמדות ללימודי מוסמך בכלכלה. מועמדותם של תלמידי חו"ל תידון רק אם המסמכים שיוגשו יתורגמו לעברית או לאנגלית.  בנוסף, תלמידים שלמדו לימודים אקדמיים קודמים בחו"ל, יידרשו להמציא אישור על סיום רמה ג' בעברית כתנאי לקבלה לפקולטה למדעי החברה.

מספר המתקבלים יהיה מוגבל בהתאם ליכולת הקליטה של המחלקה.

מבנה הלימודים

הלימודים בכל המסלולים נמשכים שנתיים ומבוססים על לימודי חובה ולימודי בחירה.

הלימודים במסלול זה יהיו בהיקף הכולל של 40 נ"ז (כולל עבודה סמינריונית אחת).

 

1.         קורסי חובה

  1. קורסי יסוד:
    1. מיקרו-כלכלה למוסמך (57819), 4 נ"ז;
    2. תיאוריה מקרו- כלכלית א' (57800), 4 נ"ז;
    3. אקונומטריקה  למוסמך א' (57824), 4 נ"ז;

            ב.            עבודה סמינריונית למוסמך, 4 נ"ז.

 

2.         קורסי בחירה

ניתן ללמוד קורסי בחירה בשתי שנות הלימוד למוסמך בהתאם לתנאי הכניסה לקורסים. קורסי הבחירה משלימים את סך הנקודות הנדרש לסיום התואר בהתאם למסלול.

סדנאות: ניתן לבחור סדנה אחת בלבד במהלך התואר לאחר סיום לימוד קורסי החובה. הציון הניתן בסדנאות הינו ציון מילולי ('השתתפות פעילה').

ניתן ללמוד עד 4 נ"ז בקורסי מוסמך מחוץ לחוג, באישור היועץ  לתלמידי מוסמך. בנוסף, בכפוף לאישור יועץ המ"א, ניתן ללמוד קורסי ב"א מהחוגים מתמטיקה, מדעי המחשב וסטטיסטיקה (את רשימת הקורסים הרלוונטיים ניתן לקבל ממזכירות המחלקה או מיועץ המ"א).

  3.      ציונים

       סטודנט רשאי ללמוד עד שני קורסים (ובכל מקרה לא יותר מ-4 נ"ז סה"כ) בהם ניתן ציון מילולי 'השתתפות פעילה'.

  ציון עובר בקורסי החובה והבחירה במוסמך הינו 60.         

הרכב הציון הסופי למוסמך במסלול הלא-מחקרי 

קורסים + עבודה סמינריונית                    100% 

 

        הערה:

        קורסי מוסמך שנלמדו במסגרת לימודים לבוגר או במסגרת לימודי השלמה יקנו לתלמידים פטור לצורך מילוי חובות הקורסים במסלולי הלימוד השונים. קורסים אלו ייחשבו במניין סך נקודות החובה למוסמך רק אם לא נכללו בשקלול הקורסים לבוגר או אם לא נכללו במסגרת חובות שנת ההשלמה.

 רשימת קורסים