לימודי דוקטורט

 

לימודים לתואר דוקטור בכלכלה מהאוניברסיטה העברית

תכנית התואר השלישי נועדה להכשיר חוקרים מובילים בתחום הכלכלה שיוכלו להשתלב מאוחר יותר באקדמיה ובמשרות בכירות במשק ובמגזר הציבורי. התכנית מיועדת להקנות לתלמידים המשתתפים בה כלים מתודולוגיים הנמצאים בחזית המחקר העולמית בכלכלה, על מנת לבצע מחקר עצמאי שיעסוק בשאלות תיאורטיות ויישומיות חשובות בתחום הכלכלה. עבודת הדוקטורט נעשית תחת הנחיית חבר סגל בכיר מן המחלקה ובפיקוח של ועדה אקדמית מלווה.

בוגרי התכנית  משתלבים במשרות בכירות באוניברסיטאות מחקר ובמגזר הציבורי והפרטי.

הגשת מועמדות ללימודי דוקטורט אפשרית עד ה-1 ביולי בכל שנה, בהתאם להנחיות המפורטות בתקנון. ניתן להגיש בקשות גם במהלך הסמסטר הראשון לצורך קבלה לתחילת הלימודים בסמסטר ב'.

המחלקה לכלכלה מעניקה מלגות מחיה לתלמידים מצטיינים אשר מקדישים את כל זמנם למחקר. בנוסף, בפני הדוקטורנטים שלנו פתוחות אפשרויות רבות לפניה למלגות חיצוניות לצורך תמיכה בלימודיהם.

לפרטים נוספים

פרופ' משה שעיו, יו"ר הוועדה ללימודי הדוקטורט  Moses.Shayo@mail.huji.ac.il

גב' טלי אביצדק, מנהלנית לימודי הדוקטורט  taliavi@savion.huji.ac.il

אתר הרשות לתלמידי מחקר:  . http://www.research-students.

 

 

אתר הרשות לתלמידי מחקר

בוגרי דוקטורט מהשנים האחרונות

לימודי דוקטורט לבעלי תואר מוסמך מחקרי בכלכלה

לימודי דוקטורט לבעלי תואר מוסמך מחקרי בכלכלה 

תלמידים אשר מילאו את כל חובותיהם במסלול המוסמך המחקרי באוניברסיטה העברית (התכנית המשותפת עם אוניברסיטת ת"א, סמל חוג 337 ) בציון גמר 85 לפחות ובציון 90 בעבודת הגמר, יוכלו להגיש את מועמדותם ללימודי דוקטורט.

המעוניינים ללמוד לתואר דוקטור בכלכלה צריכים להגיש מועמדותם ברשות לתלמידי מחקר. את טופסי ההרשמה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות לתלמידי מחקר .

 במסגרת לימודי הדוקטורט, בנוסף לעבודת המחקר שתימשך שנתיים לפחות, על התלמיד להשתתף, כתלמיד מן המניין, בלימודי השלמה לדוקטורט שייקבעו ע"י המנחה ויאושרו ע"י הועדה המלווה, בהיקף מינימאלי של 12 נ"ז, וכן בסדנת הדוקטורנטים בכלכלה ובסמינר המחלקתי לכל אורך הלימודים לתואר.

ככלל, מועמדים שלא למדו במסלול המחקרי בכלכלה באוניברסיטה העברית (התכנית המשותפת עם אוניברסיטת ת"א, סמל חוג 337) יידרשו ללימודי השלמה לפני קבלתם ללימודי דוקטורט. לימודים אלה יכללו את קורסי החובה בשנה א' בלימודי המוסמך המחקרי בכלכלה באוניברסיטה העברית. אלה קורסים ברמה גבוהה (מקבילים לקורסי שנה א' בתכניות דוקטורט בכלכלה בארה"ב) ומיועדים להקנות לתלמידים את הכלים הנדרשים לדוקטורט בכלכלה מן האוניברסיטה העברית.

במקרים בהם ועדת הקבלה תחליט כי ההשלמות הנדרשות הן מצומצמות, מועמדים עשויים להתקבל ללימודי דוקטורט על סמך הישגיהם במסלול מחקרי אחר בו למדו, עוד בטרם סיימו את ההשלמות הנדרשות. לימודי ההשלמה יהיו מעבר ל-12 הנ"ז שנדרשים מכל תלמידי הדוקטורט, ועמידה בחובות ההשלמה תהווה תנאי להמשך כתיבת המחקר.

פרטים נוספים ניתן לקבל ברשות לתלמידי מחקר. http://www.research-students.huji.ac.il :

פרטים על מסלול ישיר לדוקטורט ניתן לקרוא בתיאור מבנה הלימודים של לימודי התכנית המשותפת למוסמך מחקרי עם אוניברסיטת תל-אביב ) סמל חוג 337.

 

 

 

תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים בכלכלה ע"ש בוגן לימודי מוסמך ודוקטורט.

המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית פתחה תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים לתלמידים מצטיינים במיוחד, שהינם בעלי פוטנציאל לעסוק במחקר כלכלי. מטרת התכנית להקנות הכשרה ברמה גבוהה לקראת קריירה מחקרית באקדמיה או מחוצה לה. ההוראה בתכנית תהיה בשפה האנגלית. מספר המקומות בתכנית מוגבל. התכנית מורכבת משתי שנות לימוד לתואר מוסמך ושלוש שנות לימוד לדוקטורט.

במסגרת התכנית יוענקו מלגות שמטרתן לאפשר לתלמידי התכנית להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ולמחקר.

המלגות תינתנה למשך שנתיים בלימודי המוסמך ושלוש שנים בלימודי הדוקטורט. הענקת המלגות מותנית בהישגים בלימודים ובהתקדמות במחקר.

מעבר ללימודי הדוקטורט

בתום שנת הלימודים השנייה בלימודי המוסמך יגיש כל סטודנט לוועדת הדוקטורנטים הצהרת כוונות ראשונית של המחקר בו בכוונתו לעסוק. הוועדה תדון במעבר ללימודי הדוקטורט על בסיס הצהרה זו, על בסיס ההישגים בלימודים וכן על בסיס ההערכה הכללית של מורי המחלקה. ציוני הסף לקבלה לדוקטורט הם ממוצע 85 לתואר, וציון 90 (ממוצע בין שני הקוראים) של העבודה הסמינריונית המחקרית.  התנאי הנדרש לקבלת תואר מוסמך במהלך המסלול הישיר הוא אישור הצעת המחקר על ידי 'הרשות לתלמידי מחקר' . סטודנט שבסופו של דבר לא ימשיך ללימודי דוקטורט ויבקש לקבל תעודת גמר לתואר מוסמך - יוכל לעבור למסלול המחקרי או הלא-מחקרי בתכנית זו (321) ולהשלים את חובות המסלול.

 

הגשת מועמדות לתואר דוקטור בכלכלה

אתר הרשות לתלמידי מחקר: . http://www.research-students.huji.ac.il

  • תאריכי הגשת המועמדות: ניתן להגיש עד 1 ביולי.
  • במהלך סמסטר א' ישנה אפשרות לפנות בכדי להתקבל לסמסטר ב' (פרטים במחליש תאריכים להגשה לבדוק ברשות, לציין יש אפשרות לפנות במהלך סמסטר א' להתקבל לסמ' ב.

 

 

לפרטים נוספים

פרופ' משה שעיו, יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים : Moses.Shayo@mail.huji.ac.il

טלי אביצדק, מזכירת המחלקה לכלכלה לימודי הדוקטורט:

 taliavi@savion.huji.ac.il , טלפון 02-5883067.

אתר הרשות לתלמידי מחקר:   http://www.research-students.huji.ac.il

תמיכה בתלמידי מחקר

המחלקה לכלכלה תתמוך במידת האפשר בתלמידי המחקר שתכניתם תאושר על-ידי ועדת הקבלה של המחלקה. התמיכה, באמצעות מילגה, תינתן למשך שנתיים,  )עם אפשרות הארכה בכפוף לאישור ועדת הדוקטורט של המחלקה והאפשרויות התקציביות(. התמיכה מותנית באישור מחדש בכל שנה בתאם להתקדמות. כל תלמיד מחקר שהתקבל יגיש בסוף כל שנה עד לחודש יוני דו"ח התקדמות, אליו יצורף דו"ח התקדמות של המנחה. פרטים נוספים בנושא התמיכה ניתן לקבל מרכזת המחלקה לכלכלה, טל' 5883065-02.