אסף קובו

אסף קובו
תחום מחקר: תורת המשחקים, תמריצים בארגונים, כלכלה התנהגותית, ארגון תעשייתי