אריאל קרלינסקי

אריאל קרלינסקי
אריאל
קרלינסקי
תחום מחקר : תמותה עודפת, כלכלה פוליטית, כלכלת בריאות, כלכלת רווחה
ariel.karlinsky@mail.huji.ac.i