ד"ר אוהד רוה

אוהד רווה
שנת סיום: 2015
מקום תעסוקה: המחלקה לכלכלת סביבה וניהול, האוניברסיטה העברית - רחובות