ד"ר אמנון שרייבר

אמנון שרייבר
שנת סיום: 2014
מקום תעסוקה: המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן