ד"ר ניר בן אהרון

ניר בן אהרון
שנת סיום: 2010
מקום תעסוקה: מנהל תחום מדיניות, מחקר וקשרים בינלאומיים, משרד הכלכלה והתעשייה