ד"ר סאמי מיעארי

סאמי מיעארי
שנת סיום: 2009
מקום תעסוקה: החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב