טל בן שלום

tal_ben_shalom
טל
בן שלום
כלכלה ציבורית, מדיניות פיסקלית, ניתוח כלכלי של המשפט
tal.benshalom1@mail.huji.ac.il