מתן גדליהו

מתן
גדליהו
תחום מחקר: מבנה שווקים,שוק הנדל"ן והתערבות ממשלתית
matan.gdaliahu@mail.huji.ac.il