נטע פורזיקי

נטע
פורזיקי
תחום מחקר: מיקרו כלכלה יישומית, כלכלת עבודה, כלכלת חינוך
netta.porzycki@mail.huji.ac.il