פרופ' שלמה יצחקי

anonymous
תחום מחקר: חלוקת הכנסות, מדיניות ממשלתית, אקונומטריקה
חדר 4220, חברה
02-5881635