ד"ר שרית אגמי

ד"ר
שרית
אגמי
תחום מחקר: סטטיסטיקה יישומית, מתודולוגיה סטטיסטית בניתוח נתונים טופולוגי, ניתוח הישרדות וטעות מדידה
4208 , חברה
02-5883254
sarit.agami@mail.huji.ac.il