דרישת ידע קודם במתמטיקה

דרישות קדם לקורסים "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לכלכלנים ולסטטיסטיקאים"

חלקים א’ וב’ (מס’ 57121 + 57122)


המתקבלים ללימודים במחלקה לכלכלה נדרשים לרקע מתמטי בהיקף מורחב. ידע זה מהווה תנאי הכרחי ללימוד ועמידה בהצלחה בקורסי החובה של שנה א’ ’חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לכלכלנים ולסטטיסטיקאים’ חלק א וחלק ב’. מועמדים שלא למדו מתמטיקה בהיקף 5 יחידות או שאינם שולטים בחומר זה יידרשו להשלים את החומר הנדרש עוד טרם תחילת שנת הלימודים.

בשלבים המוקדמים של הקורס ’ דיפרנציאלי ואינטגרלי לכלכלנים ולסטטיסטיקאים’ ייערך בוחן על חומר המתמטי הנ"ל. בוחן זה הינו חלק ממטלות הקורס שיכללו גם הגשת תרגילים ובחינה סופית.