לימודי מוסמך

ראש התכנית ללימודי מוסמך ויועץ לתואר מוסמך:

ד"ר אלון אייזנברג, aloneiz@mscc.huji.ac.il

 

מסלול מחקרי - תכנית משותפת עם אוניברסיטת ת"א (337)

רשימת הקורסים                                                     
 קובץ מבנה הלימודים בתוכנית המשותפת

 

מסלול לא מחקרי

רשימת הקורסים                                                     
קובץ מבנה הלימודים במסלול הלא מחקרי 
 

תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים בכלכלה

English information                                         
קובץ מבנה הלימודים במסלול הבין-לאומי

 

תוכנית משותפת בכלכלה ומנהל עסקים

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לכלכלה                
רשימת הקורסים הנלמדים בביה"ס למנהל עסקים
קובץ מבנה הלימודים בתוכנית המשותפת לכלכלה ומנהל עסקים

 

תוכנית משותפת בכלכלה ובמנהל עסקים עם התמחות במימון וכלכלה פיננסית

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לכלכלה                
רשימת הקורסים הנלמדים בביה"ס למנהל עסקים
קובץ מבנה הלימודים בתוכנית המשותפת לכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון וכלכלה פיננסית

 

תוכנית משותפת עם מדיניות ציבורית

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לכלכלה                
רשימת הקורסים הנלמדים בביה"ס למדיניות ציבורית
קובץ מבנה הלימודים בתוכנית המשותפת לכלכלה ומדיניות ציבורית

 

תוכנית משותפת בכלכלה וסטטיסטיקה

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לכלכלה               
קובץ מבנה הלימודים בתוכנית המשותפת לכלכלה וסטטיסטיקה

 

מסלול מחקרי עם התמחות בחקר הרציונליות

אתר מרכז פדרמן לחקר הרציונאליות                    
קובץ מבנה הלימודים בתוכנית ההתמחות בחקר הרציונאליות

 

מסלול לא מחקרי עם לימודי התמחות

רשימת קורסים
קובץ מבנה הלימודים במסלול הלא מחקרי עם לימודי התפתחות

 

קישור למידע והרשמה