לימודי מוסמך

החל משנה"ל תש"ע לימודי התואר השני במסלול המחקרי בכלכלה הינם במסגרת תכנית המחקר המשותפת למחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית ולביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל אביב.

מטרת התוכנית היא להקנות לתלמידים מצטיינים ידע מעמיק בתחומי הכלכלה, ולהכשירם לעבודת מחקר כלכלי.  התוכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים לעסוק בעבודה מחקרית במסגרות האקדמיה, השירות הציבורי והסקטור הפרטי. התואר השני מעניק הכשרה בסיסית לעבודה מחקרית ומהווה הכנה מצוינת להמשך הלימודים בתוכנית דוקטורט.

שיתוף הפעולה בין האוניברסיטאות הינו בלימודים אך לא בתעודה המוענקת. למסיימי התכנית יוענק תואר מוסמך מהאוניברסיטה אליה נרשמו ללימודים.  חלק מקורסי החובה ניתנים בסמסטר א' באוניברסיטה העברית, ובסמסטר ב' באוניברסיטת תל-אביב. תלמידים יכולים לבחור גם בקורסים (חובה או בחירה) המוצעים באוניברסיטה בה אינם רשומים.  בתכנית קיים רק מסלול עם עבודת גמר.

מעבר בין מסלולים: תלמידים שלא יוכלו להשלים את עבודת הגמר וירצו לעבור למסלול העיוני בכלכלה, ידרשו לרישום מחדש במנהל תלמידים לצורך רישום למסלול העיוני שאינו נכלל בתכנית המשותפת. יתכן ויידרשו קורסי בחירה נוספים כדי להשלים את החובות לתואר השני, זאת בהתאם לדרישות ונוהלי המוסד בו יהיו רשומים.