מפגשי מורים - תלמידים

המחלקה לכלכלה מקיימת מספר מפגשי מורים-תלמידים בכל סמסטר, בשיתוף הוועד החוגי.

מפגשים אלה יכללו הרצאות בנושאים שונים בתחום הכלכלה.